Symbol Description Uses
i loop indices 44353File Line number Procedure Code
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 247 ECCO_COST_INIT_VARIA
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 248 ECCO_COST_INIT_VARIA
       frame(i,j)    = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 249 ECCO_COST_INIT_VARIA
       cosphi(i,j,bi,bj) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 262 ECCO_COST_INIT_VARIA
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 264 ECCO_COST_INIT_VARIA
        if (_hFacC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 265 ECCO_COST_INIT_VARIA
         mdtmask(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 267 ECCO_COST_INIT_VARIA
         mdtmask(i,j,bi,bj) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 269 ECCO_COST_INIT_VARIA
        mdt(i,j,bi,bj)   = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 272 ECCO_COST_INIT_VARIA
        if (_hFacC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 273 ECCO_COST_INIT_VARIA
         tpmask(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 275 ECCO_COST_INIT_VARIA
         tpmask(i,j,bi,bj) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 277 ECCO_COST_INIT_VARIA
        tpobs(i,j,bi,bj)   = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 280 ECCO_COST_INIT_VARIA
        if (_hFacC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 281 ECCO_COST_INIT_VARIA
         ersmask(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 283 ECCO_COST_INIT_VARIA
         ersmask(i,j,bi,bj) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 285 ECCO_COST_INIT_VARIA
        ersobs(i,j,bi,bj)   = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 288 ECCO_COST_INIT_VARIA
        if (_hFacC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 289 ECCO_COST_INIT_VARIA
         gfomask(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 291 ECCO_COST_INIT_VARIA
         gfomask(i,j,bi,bj) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 293 ECCO_COST_INIT_VARIA
        gfoobs(i,j,bi,bj)   = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 296 ECCO_COST_INIT_VARIA
        if (_hFacC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 297 ECCO_COST_INIT_VARIA
         tmimask(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 299 ECCO_COST_INIT_VARIA
         tmimask(i,j,bi,bj) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 303 ECCO_COST_INIT_VARIA
        if (_hFacC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 304 ECCO_COST_INIT_VARIA
         sstmask(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 306 ECCO_COST_INIT_VARIA
         sstmask(i,j,bi,bj) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 310 ECCO_COST_INIT_VARIA
        if (_hFacC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 311 ECCO_COST_INIT_VARIA
         sssmask(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 313 ECCO_COST_INIT_VARIA
         sssmask(i,j,bi,bj) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 317 ECCO_COST_INIT_VARIA
        if (_hFacC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 318 ECCO_COST_INIT_VARIA
         bpmask(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 320 ECCO_COST_INIT_VARIA
         bpmask(i,j,bi,bj) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 322 ECCO_COST_INIT_VARIA
        bpdat(i,j,bi,bj)   = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 334 ECCO_COST_INIT_VARIA
     do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 335 ECCO_COST_INIT_VARIA
      tbar_gen(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 336 ECCO_COST_INIT_VARIA
      sbar_gen(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_init_varia.F 58 ECCO_COST_INIT_VARIA
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1000 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1002 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wuwind(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1003 ECCO_COST_WEIGHTS
        wuwind(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1005 ECCO_COST_WEIGHTS
       wuwind(i,j,bi,bj) = wuwind(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1006 ECCO_COST_WEIGHTS
       wuwind(i,j,bi,bj) = max(wuwind(i,j,bi,bj),wwind0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1007 ECCO_COST_WEIGHTS
       wuwind(i,j,bi,bj) = wuwind(i,j,bi,bj)*maskc(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1008 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1031 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1033 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauv(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1034 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauv(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1036 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauv(i,j,bi,bj) = max(wtauv(i,j,bi,bj),wtau0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1038 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauv(i,j,bi,bj) = wtauv(i,j,bi,bj)*masks(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1039 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1041 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauv2(i,j,bi,bj) = wtau0*maskS(i,j,k,bi,bj)*frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1044 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauv(i,j,bi,bj) = wtauv(i,j,bi,bj)*maskc(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1045 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1046 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauv2(i,j,bi,bj) = wtau0*maskc(i,j,k,bi,bj)*frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1069 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1071 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wvwind(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1072 ECCO_COST_WEIGHTS
        wvwind(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1074 ECCO_COST_WEIGHTS
       wvwind(i,j,bi,bj) = wvwind(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1075 ECCO_COST_WEIGHTS
       wvwind(i,j,bi,bj) = max(wvwind(i,j,bi,bj),wwind0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1076 ECCO_COST_WEIGHTS
       wvwind(i,j,bi,bj) = wvwind(i,j,bi,bj)*maskc(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1077 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1101 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1103 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (whflux(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1104 ECCO_COST_WEIGHTS
        whflux(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1107 ECCO_COST_WEIGHTS
       whflux(i,j,bi,bj) = whflux(i,j,bi,bj)/3.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1108 ECCO_COST_WEIGHTS
       whflux(i,j,bi,bj) = max(whflux(i,j,bi,bj),whflux0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1109 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1110 ECCO_COST_WEIGHTS
       whfluxm(i,j,bi,bj) = max(whfluxm(i,j,bi,bj),whflux0m)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1111 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1113 ECCO_COST_WEIGHTS
       whflux2(i,j,bi,bj) = whflux0*frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1136 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1138 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (watemp(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1139 ECCO_COST_WEIGHTS
        watemp(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1142 ECCO_COST_WEIGHTS
       watemp(i,j,bi,bj) = watemp(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1143 ECCO_COST_WEIGHTS
       watemp(i,j,bi,bj) = max(watemp(i,j,bi,bj),watemp0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1144 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1169 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1171 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wsflux(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1172 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsflux(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1175 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsflux(i,j,bi,bj) = wsflux(i,j,bi,bj) / 3.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1176 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsflux(i,j,bi,bj) = max(wsflux(i,j,bi,bj),wsflux0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1177 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1178 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsfluxm(i,j,bi,bj) = max(wsfluxm(i,j,bi,bj),wsflux0m)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1179 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1181 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsflux2(i,j,bi,bj) = wsflux0*frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1204 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1206 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (waqh(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1207 ECCO_COST_WEIGHTS
        waqh(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1210 ECCO_COST_WEIGHTS
       waqh(i,j,bi,bj) = waqh(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1211 ECCO_COST_WEIGHTS
       waqh(i,j,bi,bj) = max(waqh(i,j,bi,bj),waqh0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1212 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1236 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1238 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wprecip(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1239 ECCO_COST_WEIGHTS
        wprecip(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1242 ECCO_COST_WEIGHTS
       wprecip(i,j,bi,bj) = wprecip(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1243 ECCO_COST_WEIGHTS
       wprecip(i,j,bi,bj) = max(wprecip(i,j,bi,bj),wprecip0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1244 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1268 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1270 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wswflux(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1271 ECCO_COST_WEIGHTS
        wswflux(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1274 ECCO_COST_WEIGHTS
       wswflux(i,j,bi,bj) = wswflux(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1275 ECCO_COST_WEIGHTS
       wswflux(i,j,bi,bj) = max(wswflux(i,j,bi,bj),wswflux0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1276 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 128 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 129 ECCO_COST_WEIGHTS
       whflux (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1300 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1302 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wswdown(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1303 ECCO_COST_WEIGHTS
        wswdown(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1306 ECCO_COST_WEIGHTS
       wswdown(i,j,bi,bj) = wswdown(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1307 ECCO_COST_WEIGHTS
       wswdown(i,j,bi,bj) = max(wswdown(i,j,bi,bj),wswdown0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1308 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 130 ECCO_COST_WEIGHTS
       whfluxm (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 131 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsflux (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 132 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsfluxm (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1332 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1334 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wlwflux(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1335 ECCO_COST_WEIGHTS
        wlwflux(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1338 ECCO_COST_WEIGHTS
       wlwflux(i,j,bi,bj) = wlwflux(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1339 ECCO_COST_WEIGHTS
       wlwflux(i,j,bi,bj) = max(wlwflux(i,j,bi,bj),wlwflux0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 133 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauu  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1340 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 134 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauum (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 135 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauv  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1364 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1366 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wlwdown(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1367 ECCO_COST_WEIGHTS
        wlwdown(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 136 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauvm (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1370 ECCO_COST_WEIGHTS
       wlwdown(i,j,bi,bj) = wlwdown(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1371 ECCO_COST_WEIGHTS
       wlwdown(i,j,bi,bj) = max(wlwdown(i,j,bi,bj),wlwdown0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1372 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 137 ECCO_COST_WEIGHTS
       watemp (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 138 ECCO_COST_WEIGHTS
       waqh  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1396 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1398 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wsnowprecip(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1399 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsnowprecip(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 139 ECCO_COST_WEIGHTS
       wprecip (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1402 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsnowprecip(i,j,bi,bj) = wsnowprecip(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1403 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsnowprecip(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1404 ECCO_COST_WEIGHTS
   &      max(wsnowprecip(i,j,bi,bj),wsnowprecip0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1405 ECCO_COST_WEIGHTS
   &      *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 140 ECCO_COST_WEIGHTS
       wswflux (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 141 ECCO_COST_WEIGHTS
       wswdown (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1429 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 142 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsnowprecip (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1431 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wevap(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1432 ECCO_COST_WEIGHTS
        wevap(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1435 ECCO_COST_WEIGHTS
       wevap(i,j,bi,bj) = wevap(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1436 ECCO_COST_WEIGHTS
       wevap(i,j,bi,bj) = max(wevap(i,j,bi,bj),wevap0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1437 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 143 ECCO_COST_WEIGHTS
       wlwflux (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 144 ECCO_COST_WEIGHTS
       wlwdown (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 145 ECCO_COST_WEIGHTS
       wevap  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1461 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1463 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wapressure(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1464 ECCO_COST_WEIGHTS
        wapressure(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1467 ECCO_COST_WEIGHTS
       wapressure(i,j,bi,bj) = wapressure(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1468 ECCO_COST_WEIGHTS
       wapressure(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1469 ECCO_COST_WEIGHTS
   &      max(wapressure(i,j,bi,bj),wapressure0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 146 ECCO_COST_WEIGHTS
       wapressure(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1470 ECCO_COST_WEIGHTS
   &      *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 147 ECCO_COST_WEIGHTS
       wrunoff (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 148 ECCO_COST_WEIGHTS
       wuwind (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1494 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1496 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wrunoff(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1497 ECCO_COST_WEIGHTS
        wrunoff(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 149 ECCO_COST_WEIGHTS
       wvwind (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1500 ECCO_COST_WEIGHTS
       wrunoff(i,j,bi,bj) = wrunoff(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1501 ECCO_COST_WEIGHTS
       wrunoff(i,j,bi,bj) = max(wrunoff(i,j,bi,bj),wrunoff0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1502 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 150 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsst  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1518 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 151 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsss  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1520 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wbottomdrag(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1521 ECCO_COST_WEIGHTS
        wbottomdrag(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 152 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtp   (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 153 ECCO_COST_WEIGHTS
       wers  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1541 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1543 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wdiffkr2(i,j,k,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1544 ECCO_COST_WEIGHTS
        wdiffkr2(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 154 ECCO_COST_WEIGHTS
       wgfo  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 155 ECCO_COST_WEIGHTS
       wetan  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1565 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1567 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wkapgm2(i,j,k,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1568 ECCO_COST_WEIGHTS
        wkapgm2(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 157 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsshv4 (i,j,num_var,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1589 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1591 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wkapredi2(i,j,k,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1592 ECCO_COST_WEIGHTS
        wkapredi2(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 159 ECCO_COST_WEIGHTS
       wp   (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 160 ECCO_COST_WEIGHTS
       wudrift (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1613 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1615 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wedtaux2(i,j,k,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1616 ECCO_COST_WEIGHTS
        wedtaux2(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1618 ECCO_COST_WEIGHTS
       wedtauy2(i,j,k,bi,bj)=wedtaux2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 161 ECCO_COST_WEIGHTS
       wvdrift (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1635 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1637 ECCO_COST_WEIGHTS
       if ( wetan(i,j,bi,bj).eq.0 ) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1638 ECCO_COST_WEIGHTS
         wetan(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 163 ECCO_COST_WEIGHTS
       whflux2 (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1640 ECCO_COST_WEIGHTS
         wetan(i,j,bi,bj)=frame(i,j)*maskC(i,j,1,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1641 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       ( wetan(i,j,bi,bj)*wetan(i,j,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 164 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsflux2 (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 165 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauu2 (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 166 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauv2 (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1676 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1678 ECCO_COST_WEIGHTS
       if ( wuvel3d(i,j,k,bi,bj).eq.0 ) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1679 ECCO_COST_WEIGHTS
         wuvel3d(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1681 ECCO_COST_WEIGHTS
         wuvel3d(i,j,k,bi,bj)=frame(i,j)*maskW(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1682 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       ( wuvel3d(i,j,k,bi,bj)*wuvel3d(i,j,k,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1684 ECCO_COST_WEIGHTS
       if ( wvvel3d(i,j,k,bi,bj).eq.0 ) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1685 ECCO_COST_WEIGHTS
         wvvel3d(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1687 ECCO_COST_WEIGHTS
         wvvel3d(i,j,k,bi,bj)=frame(i,j)*maskS(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1688 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       ( wvvel3d(i,j,k,bi,bj)*wvvel3d(i,j,k,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 168 ECCO_COST_WEIGHTS
       wbottomdrag (i,j,bi,bj) = wbottomdrag0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1709 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1710 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtp(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1711 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtp (i,j,bi,bj) = 1./wtp(i,j,bi,bj)/wtp(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1713 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wers(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1714 ECCO_COST_WEIGHTS
        wers(i,j,bi,bj) = 1./wers(i,j,bi,bj)/wers(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1716 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wgfo(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1717 ECCO_COST_WEIGHTS
        wgfo(i,j,bi,bj) = 1./wgfo(i,j,bi,bj)/wgfo(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1719 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wp(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1720 ECCO_COST_WEIGHTS
        wp(i,j,bi,bj) = 1./wp(i,j,bi,bj)/wp(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1722 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauu(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1723 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauu(i,j,bi,bj) = 1./wtauu(i,j,bi,bj)/wtauu(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1725 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauu(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1727 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauum(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1728 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauum(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1729 ECCO_COST_WEIGHTS
   &      1./wtauum(i,j,bi,bj)/wtauum(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1731 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauum(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1733 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wscatx(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1734 ECCO_COST_WEIGHTS
        wscatx(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1735 ECCO_COST_WEIGHTS
   &      1./wscatx(i,j,bi,bj)/wscatx(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1737 ECCO_COST_WEIGHTS
        wscatx(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1739 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauv(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1740 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauv(i,j,bi,bj) = 1./wtauv(i,j,bi,bj)/wtauv(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1742 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauv(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1744 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauvm(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1745 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauvm(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1746 ECCO_COST_WEIGHTS
   &      1./wtauvm(i,j,bi,bj)/wtauvm(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1748 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauvm(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1750 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wscaty(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1751 ECCO_COST_WEIGHTS
        wscaty(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1752 ECCO_COST_WEIGHTS
   &      1./wscaty(i,j,bi,bj)/wscaty(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1754 ECCO_COST_WEIGHTS
        wscaty(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1756 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (whflux(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1757 ECCO_COST_WEIGHTS
        whflux(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1758 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./whflux(i,j,bi,bj)/whflux(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1760 ECCO_COST_WEIGHTS
        whflux(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1762 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (whfluxm(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1763 ECCO_COST_WEIGHTS
        whfluxm(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1764 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./whfluxm(i,j,bi,bj)/whfluxm(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1766 ECCO_COST_WEIGHTS
        whfluxm(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1768 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wsflux(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1769 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsflux(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1770 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wsflux(i,j,bi,bj)/wsflux(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1772 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsflux(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1774 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wsfluxm(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1775 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsfluxm(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1776 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wsfluxm(i,j,bi,bj)/wsfluxm(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1778 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsfluxm(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1780 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wuwind(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1781 ECCO_COST_WEIGHTS
        wuwind(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1782 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wuwind(i,j,bi,bj)/wuwind(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1784 ECCO_COST_WEIGHTS
        wuwind(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1786 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wvwind(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1787 ECCO_COST_WEIGHTS
        wvwind(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1788 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wvwind(i,j,bi,bj)/wvwind(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1790 ECCO_COST_WEIGHTS
        wvwind(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1792 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (watemp(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1793 ECCO_COST_WEIGHTS
        watemp(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1794 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./watemp(i,j,bi,bj)/watemp(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1796 ECCO_COST_WEIGHTS
        watemp(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1798 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (waqh(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1799 ECCO_COST_WEIGHTS
        waqh(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1800 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./waqh(i,j,bi,bj)/waqh(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1802 ECCO_COST_WEIGHTS
        waqh(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1804 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wprecip(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1805 ECCO_COST_WEIGHTS
        wprecip(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1806 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wprecip(i,j,bi,bj)/wprecip(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1808 ECCO_COST_WEIGHTS
        wprecip(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1810 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wswflux(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1811 ECCO_COST_WEIGHTS
        wswflux(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1812 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wswflux(i,j,bi,bj)/wswflux(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1814 ECCO_COST_WEIGHTS
        wswflux(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1816 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wswdown(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1817 ECCO_COST_WEIGHTS
        wswdown(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1818 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wswdown(i,j,bi,bj)/wswdown(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1820 ECCO_COST_WEIGHTS
        wswdown(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1822 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wlwflux(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1823 ECCO_COST_WEIGHTS
        wlwflux(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1824 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wlwflux(i,j,bi,bj)/wlwflux(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1826 ECCO_COST_WEIGHTS
        wlwflux(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1828 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wlwdown(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1829 ECCO_COST_WEIGHTS
        wlwdown(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1830 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wlwdown(i,j,bi,bj)/wlwdown(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1832 ECCO_COST_WEIGHTS
        wlwdown(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1834 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wevap(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1835 ECCO_COST_WEIGHTS
        wevap(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1836 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wevap(i,j,bi,bj)/wevap(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1838 ECCO_COST_WEIGHTS
        wevap(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1840 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wsnowprecip(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1841 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsnowprecip(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1842 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wsnowprecip(i,j,bi,bj)/wsnowprecip(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1844 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsnowprecip(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1846 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wapressure(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1847 ECCO_COST_WEIGHTS
        wapressure(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1848 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wapressure(i,j,bi,bj)/wapressure(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1850 ECCO_COST_WEIGHTS
        wapressure(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1852 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wrunoff(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1853 ECCO_COST_WEIGHTS
        wrunoff(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1854 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wrunoff(i,j,bi,bj)/wrunoff(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1856 ECCO_COST_WEIGHTS
        wrunoff(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1858 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wbottomdrag(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1859 ECCO_COST_WEIGHTS
        wbottomdrag(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1860 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wbottomdrag(i,j,bi,bj)/wbottomdrag(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1862 ECCO_COST_WEIGHTS
        wbottomdrag(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1872 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (whflux2(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1873 ECCO_COST_WEIGHTS
         whflux2(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1874 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./whflux2(i,j,bi,bj)/whflux2(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1876 ECCO_COST_WEIGHTS
         whflux2(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1878 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wsflux2(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1879 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsflux2(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1880 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wsflux2(i,j,bi,bj)/wsflux2(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1882 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsflux2(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1884 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauu2(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1885 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtauu2(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1886 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wtauu2(i,j,bi,bj)/wtauu2(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1888 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtauu2(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 188 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1890 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauv2(i,j,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1891 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtauv2(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1892 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        1./wtauv2(i,j,bi,bj)/wtauv2(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1894 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtauv2(i,j,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 189 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtheta2 (i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 190 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsalt2 (i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 191 ECCO_COST_WEIGHTS
        wdiffkr2(i,j,k,bi,bj) = wdiffkr0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 192 ECCO_COST_WEIGHTS
        wkapgm2 (i,j,k,bi,bj) = wkapgm0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 193 ECCO_COST_WEIGHTS
        wkapredi2 (i,j,k,bi,bj) = wkapredi0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 194 ECCO_COST_WEIGHTS
        wedtaux2(i,j,k,bi,bj) = wedtau0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 195 ECCO_COST_WEIGHTS
        wedtauy2(i,j,k,bi,bj) = wedtau0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 196 ECCO_COST_WEIGHTS
        wthetaLev (i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1973 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1974 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (wdiffkr2(i,j,k,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1975 ECCO_COST_WEIGHTS
          wdiffkr2(i,j,k,bi,bj) = frame(i,j)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1976 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         wdiffkr2(i,j,k,bi,bj)/wdiffkr2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1978 ECCO_COST_WEIGHTS
          wdiffkr2(i,j,k,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 197 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsaltLev (i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1980 ECCO_COST_WEIGHTS
        wdiffkrFld(i,j,k,bi,bj) = wdiffkr2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1982 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (wkapgm2(i,j,k,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1983 ECCO_COST_WEIGHTS
          wkapgm2(i,j,k,bi,bj) = frame(i,j)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1984 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         wkapgm2(i,j,k,bi,bj)/wkapgm2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1986 ECCO_COST_WEIGHTS
          wkapgm2(i,j,k,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1988 ECCO_COST_WEIGHTS
        wkapgmFld(i,j,k,bi,bj) = wkapgm2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 198 ECCO_COST_WEIGHTS
        wdiffkrFld(i,j,k,bi,bj) = wdiffkr0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1990 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (wkapredi2(i,j,k,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1991 ECCO_COST_WEIGHTS
          wkapredi2(i,j,k,bi,bj) = frame(i,j)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1992 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         wkapredi2(i,j,k,bi,bj)/wkapredi2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1994 ECCO_COST_WEIGHTS
          wkapredi2(i,j,k,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1996 ECCO_COST_WEIGHTS
        wkaprediFld(i,j,k,bi,bj) = wkapredi2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1998 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (wedtaux2(i,j,k,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 1999 ECCO_COST_WEIGHTS
          wedtaux2(i,j,k,bi,bj) = frame(i,j)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 199 ECCO_COST_WEIGHTS
        wkapgmFld (i,j,k,bi,bj) = wkapgm0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 2000 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         wedtaux2(i,j,k,bi,bj)/wedtaux2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 2002 ECCO_COST_WEIGHTS
          wedtaux2(i,j,k,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 2004 ECCO_COST_WEIGHTS
        wedtauxFld(i,j,k,bi,bj) = wedtaux2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 2006 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (wedtauy2(i,j,k,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 2007 ECCO_COST_WEIGHTS
          wedtauy2(i,j,k,bi,bj) = frame(i,j)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 2008 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         wedtauy2(i,j,k,bi,bj)/wedtauy2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 200 ECCO_COST_WEIGHTS
        wkaprediFld (i,j,k,bi,bj) = wkapredi0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 2010 ECCO_COST_WEIGHTS
          wedtauy2(i,j,k,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 2012 ECCO_COST_WEIGHTS
        wedtauyFld(i,j,k,bi,bj) = wedtauy2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 201 ECCO_COST_WEIGHTS
        wedtauxFld(i,j,k,bi,bj) = wedtau0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 202 ECCO_COST_WEIGHTS
        wedtauyFld(i,j,k,bi,bj) = wedtau0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 205 ECCO_COST_WEIGHTS
        wuvel3d(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 206 ECCO_COST_WEIGHTS
        wvvel3d(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 248 ECCO_COST_WEIGHTS
    do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 254 ECCO_COST_WEIGHTS
      frame(i,j) = 1. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 269 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 272 ECCO_COST_WEIGHTS
       cosphi(i,j,bi,bj) = frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 387 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 389 ECCO_COST_WEIGHTS
       if ( wsaltLev(i,j,k,bi,bj).eq.0 ) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 390 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsaltLev(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 392 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsaltLev(i,j,k,bi,bj)=frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 393 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       ( wsaltLev(i,j,k,bi,bj)*wsaltLev(i,j,k,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 405 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 406 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsaltLev(i,j,k,bi,bj)=
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 407 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       wsalt(k,bi,bj)*frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 430 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 432 ECCO_COST_WEIGHTS
       if ( wthetaLev(i,j,k,bi,bj).eq.0 ) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 433 ECCO_COST_WEIGHTS
         wthetaLev(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 435 ECCO_COST_WEIGHTS
         wthetaLev(i,j,k,bi,bj)=frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 436 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       ( wthetaLev(i,j,k,bi,bj)*wthetaLev(i,j,k,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 448 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 449 ECCO_COST_WEIGHTS
        wthetaLev(i,j,k,bi,bj)=
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 450 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       wtheta(k,bi,bj)*frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 476 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 479 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       wsalt2(i,j,k,bi,bj).eq.0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 480 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsalt2(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 482 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsalt2(i,j,k,bi,bj)=frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 483 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       ( wsalt2(i,j,k,bi,bj)*wsalt2(i,j,k,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 495 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 496 ECCO_COST_WEIGHTS
        wsalt2(i,j,k,bi,bj)=
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 497 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       wsalt(k,bi,bj)*frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 523 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 526 ECCO_COST_WEIGHTS
   $      wtheta2(i,j,k,bi,bj).eq.0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 527 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtheta2(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 529 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtheta2(i,j,k,bi,bj)= frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 530 ECCO_COST_WEIGHTS
   $         ( wtheta2(i,j,k,bi,bj)*wtheta2(i,j,k,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 542 ECCO_COST_WEIGHTS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 544 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtheta2(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 546 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtheta2(i,j,k,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 547 ECCO_COST_WEIGHTS
   $       wtheta(k,bi,bj)*frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 573 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 580 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (wsst(i,j,bi,bj).ne.0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 581 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        wsst(i,j,bi,bj)= frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 582 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         ( wsst(i,j,bi,bj)*wsst(i,j,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 586 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsst(i,j,bi,bj) = wtheta2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 588 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsst(i,j,bi,bj) = wthetaLev(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 590 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsst(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 591 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        wtheta(k,bi,bj)*frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 59 ECCO_COST_WEIGHTS
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 600 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (wsss(i,j,bi,bj).ne.0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 601 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        wsss(i,j,bi,bj)= frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 602 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         ( wsss(i,j,bi,bj)*wsss(i,j,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 607 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsss(i,j,bi,bj) = wsalt2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 609 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsss(i,j,bi,bj) = wsaltLev(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 611 ECCO_COST_WEIGHTS
         wsss(i,j,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 612 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        wsalt(k,bi,bj)*frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 645 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 646 ECCO_COST_WEIGHTS
       wp(i,j,bi,bj) = wp(i,j,bi,bj)*frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 648 ECCO_COST_WEIGHTS
       if ( xC(i,j,bi,bj) .GT. 120. .AND.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 649 ECCO_COST_WEIGHTS
   &       xC(i,j,bi,bj) .LT. 130. .AND.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 650 ECCO_COST_WEIGHTS
   &       yC(i,j,bi,bj) .GT. -10. .AND.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 651 ECCO_COST_WEIGHTS
   &       yC(i,j,bi,bj) .LT. 10. ) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 652 ECCO_COST_WEIGHTS
         wp(i,j,bi,bj) = wp(i,j,bi,bj)*100.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 664 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 665 ECCO_COST_WEIGHTS
       wp(i,j,bi,bj) = frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 685 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 688 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (maskC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 689 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtp (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 690 ECCO_COST_WEIGHTS
         wers(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 691 ECCO_COST_WEIGHTS
         wgfo(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 693 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtp (i,j,bi,bj) = ( wtp(i,j,bi,bj) * 0.01 * 0.5 )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 694 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 695 ECCO_COST_WEIGHTS
         wers(i,j,bi,bj) = ( wtp(i,j,bi,bj) + 0.05 )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 696 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 697 ECCO_COST_WEIGHTS
         wgfo(i,j,bi,bj) = wers(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 724 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 725 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (maskC(i,j,k,bi,bj) .eq. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 727 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        wtp (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 729 ECCO_COST_WEIGHTS
   &       wers(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 731 ECCO_COST_WEIGHTS
   &       wgfo(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 735 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtp (i,j,bi,bj) = wtp (i,j,bi,bj) * 0.01 * frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 741 ECCO_COST_WEIGHTS
         wers(i,j,bi,bj) = wers(i,j,bi,bj) * 0.01 * frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 742 ECCO_COST_WEIGHTS
         if ( wers(i,j,bi,bj) .EQ. 0. )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 743 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        wers(i,j,bi,bj) = 0.1 * frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 746 ECCO_COST_WEIGHTS
         wgfo(i,j,bi,bj) = wgfo(i,j,bi,bj) * 0.01 * frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 747 ECCO_COST_WEIGHTS
         if ( wgfo(i,j,bi,bj) .EQ. 0. )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 748 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        wgfo(i,j,bi,bj) = 0.1 * frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 761 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 762 ECCO_COST_WEIGHTS
       if ( xC(i,j,bi,bj) .GT. 120. .AND.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 763 ECCO_COST_WEIGHTS
   &       xC(i,j,bi,bj) .LT. 130. .AND.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 764 ECCO_COST_WEIGHTS
   &       yC(i,j,bi,bj) .GT. -10. .AND.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 765 ECCO_COST_WEIGHTS
   &       yC(i,j,bi,bj) .LT. 10. ) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 766 ECCO_COST_WEIGHTS
         wtp(i,j,bi,bj) = wtp(i,j,bi,bj)*100.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 767 ECCO_COST_WEIGHTS
         wers(i,j,bi,bj) = wers(i,j,bi,bj)*100.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 768 ECCO_COST_WEIGHTS
         wgfo(i,j,bi,bj) = wgfo(i,j,bi,bj)*100.
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 790 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 791 ECCO_COST_WEIGHTS
      wsshv4tmp(i,j,bi,bj)=wsshv4tmp(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 801 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 802 ECCO_COST_WEIGHTS
       wsshv4tmp(i,j,bi,bj)=0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 812 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 813 ECCO_COST_WEIGHTS
   if (wsshv4tmp(i,j,bi,bj).ne.0) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 814 ECCO_COST_WEIGHTS
    wsshv4tmp(i,j,bi,bj)= frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 815 ECCO_COST_WEIGHTS
   &    ( wsshv4tmp(i,j,bi,bj)* wsshv4tmp(i,j,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 816 ECCO_COST_WEIGHTS
    wsshv4(i,j,num_var,bi,bj)=wsshv4tmp(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 840 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 841 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (wbp(i,j,bi,bj).ne.0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 842 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        wbp(i,j,bi,bj)= frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 843 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         ( wbp(i,j,bi,bj)* wbp(i,j,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 861 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 862 ECCO_COST_WEIGHTS
        if (wies(i,j,bi,bj).ne.0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 863 ECCO_COST_WEIGHTS
   &        wies(i,j,bi,bj)= frame(i,j)*maskC(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 864 ECCO_COST_WEIGHTS
   &         ( wies(i,j,bi,bj)* wies(i,j,bi,bj) )
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 891 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 893 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wscatx(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 894 ECCO_COST_WEIGHTS
        wscatx(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 896 ECCO_COST_WEIGHTS
       wscatx(i,j,bi,bj) = wscatx(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 897 ECCO_COST_WEIGHTS
       wscatx(i,j,bi,bj) = max(wscatx(i,j,bi,bj),wtau0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 898 ECCO_COST_WEIGHTS
       wscatx(i,j,bi,bj) = wscatx(i,j,bi,bj)*maskw(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 899 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 900 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wscaty(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 901 ECCO_COST_WEIGHTS
        wscaty(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 903 ECCO_COST_WEIGHTS
       wscaty(i,j,bi,bj) = wscaty(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 904 ECCO_COST_WEIGHTS
       wscaty(i,j,bi,bj) = max(wscaty(i,j,bi,bj),wtau0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 905 ECCO_COST_WEIGHTS
       wscaty(i,j,bi,bj) = wscaty(i,j,bi,bj)*masks(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 906 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 928 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 930 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauum(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 931 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauum(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 933 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauum(i,j,bi,bj) = max(wtauum(i,j,bi,bj),wtau0m)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 934 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 936 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauvm(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 937 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauvm(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 939 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauvm(i,j,bi,bj) = max(wtauvm(i,j,bi,bj),wtau0m)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 940 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 962 ECCO_COST_WEIGHTS
      do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 964 ECCO_COST_WEIGHTS
       if (wtauu(i,j,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 965 ECCO_COST_WEIGHTS
        wtauu(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 967 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauu(i,j,bi,bj) = max(wtauu(i,j,bi,bj),wtau0)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 969 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauu(i,j,bi,bj) = wtauu(i,j,bi,bj)*maskw(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 970 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 972 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauu2(i,j,bi,bj) = wtau0*maskW(i,j,k,bi,bj)*frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 975 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauu(i,j,bi,bj) = wtauu(i,j,bi,bj)*maskc(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 976 ECCO_COST_WEIGHTS
   &              *frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_cost_weights.F 977 ECCO_COST_WEIGHTS
       wtauu2(i,j,bi,bj) = wtau0*maskc(i,j,k,bi,bj)*frame(i,j)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 100 ECCO_PHYS
   &      hFacC(i,j,k,bi,bj)*drF(k)*rA(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 131 ECCO_PHYS
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_phys.F 132 ECCO_PHYS
        m_eta(i,j,bi,bj)=
./pkg/ecco/ecco_phys.F 133 ECCO_PHYS
   &         etan(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 135 ECCO_PHYS
   &        +sIceLoad(i,j,bi,bj)*sIceLoadFac
./pkg/ecco/ecco_phys.F 149 ECCO_PHYS
       do i = 1,sNx
./pkg/ecco/ecco_phys.F 150 ECCO_PHYS
        m_UE(i,j,k,bi,bj)=0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_phys.F 151 ECCO_PHYS
        m_VN(i,j,k,bi,bj)=0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_phys.F 180 ECCO_PHYS
       do i = 1-OLx,sNx+OLx
./pkg/ecco/ecco_phys.F 181 ECCO_PHYS
        trVolW(i,j,k)=0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_phys.F 182 ECCO_PHYS
        trVolS(i,j,k)=0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_phys.F 183 ECCO_PHYS
        trHeatW(i,j,k)=0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_phys.F 184 ECCO_PHYS
        trHeatS(i,j,k)=0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_phys.F 185 ECCO_PHYS
        trSaltW(i,j,k)=0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_phys.F 186 ECCO_PHYS
        trSaltS(i,j,k)=0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_phys.F 192 ECCO_PHYS
       do i = 1,sNx
./pkg/ecco/ecco_phys.F 193 ECCO_PHYS
        trVolW(i,j,k) =
./pkg/ecco/ecco_phys.F 194 ECCO_PHYS
   &         uVel(i,j,k,bi,bj)*hFacW(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 195 ECCO_PHYS
   &        *dyG(i,j,bi,bj)*drF(k)*msktrVolW(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 196 ECCO_PHYS
   &        *maskInW(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 197 ECCO_PHYS
        trVolS(i,j,k) =
./pkg/ecco/ecco_phys.F 198 ECCO_PHYS
   &         vVel(i,j,k,bi,bj)*hFacS(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 199 ECCO_PHYS
   &        *dxG(i,j,bi,bj)*drF(k)*msktrVolS(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 200 ECCO_PHYS
   &        *maskInS(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 202 ECCO_PHYS
        trHeatW(i,j,k) = trVolW(i,j,k)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 203 ECCO_PHYS
   &        *(theta(i,j,k,bi,bj)+theta(i-1,j,k,bi,bj))*halfRL
./pkg/ecco/ecco_phys.F 205 ECCO_PHYS
        trHeatS(i,j,k) = trVolS(i,j,k)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 206 ECCO_PHYS
   &        *(theta(i,j,k,bi,bj)+theta(i,j-1,k,bi,bj))*halfRL
./pkg/ecco/ecco_phys.F 209 ECCO_PHYS
        trSaltW(i,j,k) = trVolW(i,j,k)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 210 ECCO_PHYS
   &        *(salt(i,j,k,bi,bj)+salt(i-1,j,k,bi,bj))*halfRL
./pkg/ecco/ecco_phys.F 212 ECCO_PHYS
        trSaltS(i,j,k) = trVolS(i,j,k)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 213 ECCO_PHYS
   &        *(salt(i,j,k,bi,bj)+salt(i,j-1,k,bi,bj))*halfRL
./pkg/ecco/ecco_phys.F 216 ECCO_PHYS
        trVol(i,j,k,bi,bj)=trVolW(i,j,k)+trVolS(i,j,k)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 217 ECCO_PHYS
        trHeat(i,j,k,bi,bj)=trHeatW(i,j,k)+trHeatS(i,j,k)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 218 ECCO_PHYS
        trSalt(i,j,k,bi,bj)=trSaltW(i,j,k)+trSaltS(i,j,k)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 245 ECCO_PHYS
     do i = 1,sNx
./pkg/ecco/ecco_phys.F 248 ECCO_PHYS
      tmpvol=hFacC(i,j,k,bi,bj)*drF(k)*rA(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 252 ECCO_PHYS
       tmpmsk=gencost_mskCsurf(i,j,bi,bj,kgen)*
./pkg/ecco/ecco_phys.F 257 ECCO_PHYS
       tmpmsk=gencost_mskC(i,j,k,bi,bj,kgen3d)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 264 ECCO_PHYS
       tmpfld=theta(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 268 ECCO_PHYS
       tmpfld=salt(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 273 ECCO_PHYS
       tmpfld=pTracer(i,j,k,bi,bj,itr)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 278 ECCO_PHYS
      gencost_storefld(i,j,bi,bj,kgen) =
./pkg/ecco/ecco_phys.F 279 ECCO_PHYS
   &     gencost_storefld(i,j,bi,bj,kgen)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 282 ECCO_PHYS
   &     +tmpmsk2*eccoVol_0(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 286 ECCO_PHYS
     tmpmsk=maskC(i,j,1,bi,bj)*gencost_mskCsurf(i,j,bi,bj,kgen)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 290 ECCO_PHYS
      tmpfld=m_eta(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 294 ECCO_PHYS
     gencost_storefld(i,j,bi,bj,kgen) =
./pkg/ecco/ecco_phys.F 295 ECCO_PHYS
   &    gencost_storefld(i,j,bi,bj,kgen)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 296 ECCO_PHYS
   &    +tmpmsk*tmpfld*rA(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 298 ECCO_PHYS
   &    +tmpmsk2*rA(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 305 ECCO_PHYS
       tmpmskW=gencost_mskWsurf(i,j,bi,bj,kgen)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 307 ECCO_PHYS
       tmpmskS=gencost_mskSsurf(i,j,bi,bj,kgen)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 312 ECCO_PHYS
       tmpmskW=gencost_mskW(i,j,k,bi,bj,kgen3d)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 313 ECCO_PHYS
       tmpmskS=gencost_mskS(i,j,k,bi,bj,kgen3d)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 316 ECCO_PHYS
      tmpmskW=tmpmskW*hFacW(i,j,k,bi,bj)*dyG(i,j,bi,bj)*drF(k)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 317 ECCO_PHYS
      tmpmskS=tmpmskS*hFacS(i,j,k,bi,bj)*dxG(i,j,bi,bj)*drF(k)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 320 ECCO_PHYS
       gencost_storefld(i,j,bi,bj,kgen) =
./pkg/ecco/ecco_phys.F 321 ECCO_PHYS
   &     gencost_storefld(i,j,bi,bj,kgen)
./pkg/ecco/ecco_phys.F 322 ECCO_PHYS
   &     +uVel(i,j,k,bi,bj)*tmpmskW
./pkg/ecco/ecco_phys.F 323 ECCO_PHYS
   &     +vVel(i,j,k,bi,bj)*tmpmskS
./pkg/ecco/ecco_phys.F 41 ECCO_PHYS
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_phys.F 95 ECCO_PHYS
       do i = 1,sNx
./pkg/ecco/ecco_phys.F 97 ECCO_PHYS
   &      (rhoConst+RHOInSituLoc(i,j,k,bi,bj))*
./pkg/ecco/ecco_phys.F 98 ECCO_PHYS
   &      hFacC(i,j,k,bi,bj)*drF(k)*rA(i,j,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1018 ECCO_MULT
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1019 ECCO_MULT
        fld(i,j,k,bi,bj) = fld(i,j,k,bi,bj)*multloc
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1059 ECCO_MULTFIELD
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1080 ECCO_MULTFIELD
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1081 ECCO_MULTFIELD
        fld2(i,j,k,bi,bj) = fld(i,j,k,bi,bj)*
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1082 ECCO_MULTFIELD
   &          fld2(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1213 ECCO_READWEI
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1236 ECCO_READWEI
     DO i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1239 ECCO_READWEI
      if (localweight(i,j,k,bi,bj) .lt. -9900.) then
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1240 ECCO_READWEI
       localweight(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1243 ECCO_READWEI
      if (localweight(i,j,k,bi,bj) .ne. 0.) then
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1244 ECCO_READWEI
       localweight(i,j,k,bi,bj) =
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1245 ECCO_READWEI
   &       1./localweight(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 1246 ECCO_READWEI
   &        localweight(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 134 ECCO_DIFFMSK
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 157 ECCO_DIFFMSK
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 159 ECCO_DIFFMSK
        difmask(i,j,k,bi,bj) = cosphi(i,j,bi,bj)*
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 160 ECCO_DIFFMSK
   &              localmask(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 162 ECCO_DIFFMSK
        difmask(i,j,k,bi,bj) = localmask(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 164 ECCO_DIFFMSK
        if ( localobs(i,j,k,bi,bj) .lt. spminloc .or.
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 165 ECCO_DIFFMSK
   &        localobs(i,j,k,bi,bj) .gt. spmaxloc .or.
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 166 ECCO_DIFFMSK
   &        localobs(i,j,k,bi,bj) .eq. spzeroloc ) then
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 167 ECCO_DIFFMSK
          difmask(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 169 ECCO_DIFFMSK
        localdif(i,j,k,bi,bj) = difmask(i,j,k,bi,bj)*
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 170 ECCO_DIFFMSK
   &       (localbar(i,j,k,bi,bj)-localobs(i,j,k,bi,bj))
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 230 ECCO_DIFFANOMMSK
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 253 ECCO_DIFFANOMMSK
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 255 ECCO_DIFFANOMMSK
        difmask(i,j,k,bi,bj) = cosphi(i,j,bi,bj)*
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 256 ECCO_DIFFANOMMSK
   &              localmask(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 258 ECCO_DIFFANOMMSK
        difmask(i,j,k,bi,bj) = localmask(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 260 ECCO_DIFFANOMMSK
        if ( localobs(i,j,k,bi,bj) .lt. spminloc .or.
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 261 ECCO_DIFFANOMMSK
   &        localobs(i,j,k,bi,bj) .gt. spmaxloc .or.
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 262 ECCO_DIFFANOMMSK
   &        localobs(i,j,k,bi,bj) .eq. spzeroloc ) then
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 263 ECCO_DIFFANOMMSK
          difmask(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 265 ECCO_DIFFANOMMSK
        localdif(i,j,k,bi,bj) = difmask(i,j,k,bi,bj)*
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 266 ECCO_DIFFANOMMSK
   &      ( (localbar(i,j,k,bi,bj)-localbarmean(i,j,k,bi,bj))
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 267 ECCO_DIFFANOMMSK
   &      -(localobs(i,j,k,bi,bj)-localobsmean(i,j,k,bi,bj)) )
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 323 ECCO_OBSMSK
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 346 ECCO_OBSMSK
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 348 ECCO_OBSMSK
        obsmask(i,j,k,bi,bj) = cosphi(i,j,bi,bj)*
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 349 ECCO_OBSMSK
   &              localmask(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 351 ECCO_OBSMSK
        obsmask(i,j,k,bi,bj) = localmask(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 353 ECCO_OBSMSK
        if ( localobs(i,j,k,bi,bj) .lt. spminloc .or.
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 354 ECCO_OBSMSK
   &        localobs(i,j,k,bi,bj) .gt. spmaxloc .or.
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 355 ECCO_OBSMSK
   &        localobs(i,j,k,bi,bj) .eq. spzeroloc ) then
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 356 ECCO_OBSMSK
          obsmask(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 358 ECCO_OBSMSK
        localout(i,j,k,bi,bj) = obsmask(i,j,k,bi,bj)*
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 359 ECCO_OBSMSK
   &       localbar(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 408 ECCO_CP
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 431 ECCO_CP
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 432 ECCO_CP
        fldOut(i,j,k,bi,bj) = fldIn(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 481 ECCO_CPRSRL
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 504 ECCO_CPRSRL
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 505 ECCO_CPRSRL
        fldOut(i,j,k,bi,bj) = fldIn(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 53 ECCO_ZERO
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 561 ECCO_ADDCOST
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 590 ECCO_ADDCOST
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 591 ECCO_ADDCOST
        localwww = localweight(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 592 ECCO_ADDCOST
   &          * difmask(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 593 ECCO_ADDCOST
        junk   = localdif(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 650 ECCO_ADD
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 673 ECCO_ADD
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 674 ECCO_ADD
        fldOut(i,j,k,bi,bj) = fldOut(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 675 ECCO_ADD
   &               + fldIn(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 724 ECCO_SUBTRACT
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 745 ECCO_SUBTRACT
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 746 ECCO_SUBTRACT
        fldOut(i,j,k,bi,bj) = fldOut(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 747 ECCO_SUBTRACT
   &               - fldIn(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 76 ECCO_ZERO
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 77 ECCO_ZERO
        fld(i,j,k,bi,bj) = zeroloc
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 799 ECCO_ADDMASK
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 822 ECCO_ADDMASK
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 823 ECCO_ADDMASK
        if(fldInmask(i,j,k,bi,bj) .NE. 0. _d 0) then
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 824 ECCO_ADDMASK
        fldOut(i,j,k,bi,bj) = fldOut(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 825 ECCO_ADDMASK
   &               + fldIn(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 826 ECCO_ADDMASK
        fldOutnum(i,j,k,bi,bj) = fldOutnum(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 868 ECCO_DIV
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 889 ECCO_DIV
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 890 ECCO_DIV
        fld(i,j,k,bi,bj) = fld(i,j,k,bi,bj)/numerloc
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 930 ECCO_DIVFIELD
   integer i,j,k
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 951 ECCO_DIVFIELD
       do i = imin,imax
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 952 ECCO_DIVFIELD
        if(flddenom(i,j,k,bi,bj) .NE. 0. _d 0) then
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 953 ECCO_DIVFIELD
         fld(i,j,k,bi,bj) = fld(i,j,k,bi,bj)/
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 954 ECCO_DIVFIELD
   &          flddenom(i,j,k,bi,bj)
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 956 ECCO_DIVFIELD
         fld(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/ecco/ecco_toolbox.F 997 ECCO_MULT
   integer i,j,k
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 100 EXCH2_CHECK_DEPTHS
      IF ( tmpFld(i,j).GT.0. ) errE = errE + 1
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 104 EXCH2_CHECK_DEPTHS
     i = 0
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 106 EXCH2_CHECK_DEPTHS
      IF ( tmpFld(i,j).GT.0. ) errW = errW + 1
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 49 EXCH2_CHECK_DEPTHS
   INTEGER i, j, n
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 63 EXCH2_CHECK_DEPTHS
     i = sNx+1
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 66 EXCH2_CHECK_DEPTHS
      tmpFld(i,j) = rHigh(sNx,j,bi,bj) - rLow(sNx,j,bi,bj)
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 69 EXCH2_CHECK_DEPTHS
     DO i=1,sNx
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 70 EXCH2_CHECK_DEPTHS
      tmpFld(i,0) = rHigh(i, 1 ,bi,bj) - rLow(i, 1 ,bi,bj)
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 71 EXCH2_CHECK_DEPTHS
      tmpFld(i,j) = rHigh(i,sNy,bi,bj) - rLow(i,sNy,bi,bj)
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 78 EXCH2_CHECK_DEPTHS
      DO i=exch2_iLo(n,tId),exch2_iHi(n,tId)
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 79 EXCH2_CHECK_DEPTHS
      tmpFld(i,j) = 0.
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 87 EXCH2_CHECK_DEPTHS
     DO i=1,sNx
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 88 EXCH2_CHECK_DEPTHS
      IF ( tmpFld(i,j).GT.0. ) errN = errN + 1
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 93 EXCH2_CHECK_DEPTHS
     DO i=1,sNx
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 94 EXCH2_CHECK_DEPTHS
      IF ( tmpFld(i,j).GT.0. ) errS = errS + 1
./pkg/exch2/exch2_check_depths.F 98 EXCH2_CHECK_DEPTHS
     i = sNx+1
./pkg/exch2/exch2_get_uv_bounds.F 67 EXCH2_GET_UV_BOUNDS
   INTEGER i, e2_pij(4)
./pkg/exch2/exch2_get_uv_bounds.F 82 EXCH2_GET_UV_BOUNDS
   DO i=1,4
./pkg/exch2/exch2_get_uv_bounds.F 83 EXCH2_GET_UV_BOUNDS
    e2_pij(i) = exch2_pij(i,soNb,soTile)
./pkg/exch2/w2_cumulsum_z_tile.F 219 W2_CUMULSUM_Z_TILE_RL
     DO i=1,nFacets
./pkg/exch2/w2_cumulsum_z_tile.F 221 W2_CUMULSUM_Z_TILE_RL
   &          + W2_cumSum_facet(1,i,j)*facetXYSum(1,i)
./pkg/exch2/w2_cumulsum_z_tile.F 222 W2_CUMULSUM_Z_TILE_RL
   &          + W2_cumSum_facet(2,i,j)*facetXYSum(2,i)
./pkg/exch2/w2_cumulsum_z_tile.F 69 W2_CUMULSUM_Z_TILE_RL
   INTEGER i, j
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 108 W2_E2SETUP
   DO i=1,nBlankTiles
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 109 W2_E2SETUP
    IF ( blankList(i).LT.1 .OR. blankList(i).GT.exch2_nTiles ) THEN
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 111 W2_E2SETUP
   &   'W2_E2SETUP: Invalid blankTile number (i=', i,
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 112 W2_E2SETUP
   &   ' )=', blankList(i)
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 113 W2_E2SETUP
     WRITE(msgBuf,'(A,I7,A,I4,A)') 'W2_E2SETUP:', blankList(i),
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 114 W2_E2SETUP
   &          ' = Invalid blankTile number (i=', i, ')'
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 43 W2_E2SETUP
   INTEGER i, j, k
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 54 W2_E2SETUP
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 56 W2_E2SETUP
     facet_pij(k,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 58 W2_E2SETUP
     facet_oi(i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 59 W2_E2SETUP
     facet_oj(i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 65 W2_E2SETUP
   DO i=1,W2_maxNbTiles
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 66 W2_E2SETUP
    IF (blankList(i).NE.0 ) THEN
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 69 W2_E2SETUP
     IF ( blankList(i).EQ.blankList(j) ) THEN
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 72 W2_E2SETUP
   &   '** WARNING ** W2_E2SETUP: #', blankList(i),
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 73 W2_E2SETUP
   &   ' appears several times in blankList (',j,i,')'
./pkg/exch2/w2_e2setup.F 81 W2_E2SETUP
      blankList(nBlankTiles) = blankList(i)
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 128 W2_PRINT_E2SETUP
     DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 129 W2_PRINT_E2SETUP
     IF ( ip(i).NE.0 ) THEN
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 130 W2_PRINT_E2SETUP
      j = exch2_myFace(ip(i))
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 131 W2_PRINT_E2SETUP
      it = exch2_neighbourId (np(i),ip(i))
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 132 W2_PRINT_E2SETUP
      nt = exch2_opposingSend(np(i),ip(i))
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 140 W2_PRINT_E2SETUP
   &   ' ', edge(i), '.Edge Facet', j, ' <-- ',
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 142 W2_PRINT_E2SETUP
   &   ' : pij=', (exch2_pij(k,np(i),ip(i)),k=1,4),
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 143 W2_PRINT_E2SETUP
   &   ' ; oi,oj=',exch2_oi(np(i),ip(i)),exch2_oj(np(i),ip(i))
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 42 W2_PRINT_E2SETUP
   INTEGER i, j, js, jp, jt, ii, is, it, ns, nt, k, tx, ty
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 71 W2_PRINT_E2SETUP
     DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 72 W2_PRINT_E2SETUP
     IF ( ip(i).NE.0 ) THEN
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 73 W2_PRINT_E2SETUP
      j = exch2_myFace(ip(i))
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 74 W2_PRINT_E2SETUP
      it = exch2_neighbourId (np(i),ip(i))
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 75 W2_PRINT_E2SETUP
      nt = exch2_opposingSend(np(i),ip(i))
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 83 W2_PRINT_E2SETUP
   &   ' ', edge(i), '.Edge Facet', j, ' <-- ',
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 85 W2_PRINT_E2SETUP
   &   ' : pij=', (exch2_pij(k,np(i),ip(i)),k=1,4),
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 86 W2_PRINT_E2SETUP
   &   ' ; oi,oj=',exch2_oi(np(i),ip(i)),exch2_oj(np(i),ip(i))
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 92 W2_PRINT_E2SETUP
      DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 93 W2_PRINT_E2SETUP
      ip(i) = 0
./pkg/exch2/w2_print_e2setup.F 94 W2_PRINT_E2SETUP
      np(i) = 0
./pkg/exch2/w2_readparms.F 154 W2_READPARMS
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_readparms.F 155 W2_READPARMS
    facet_link(i,j) = facetEdgeLink(i,j)
./pkg/exch2/w2_readparms.F 163 W2_READPARMS
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_readparms.F 164 W2_READPARMS
    IF ( facetEdgeLink(i,j).NE.0. ) errFlag = .TRUE.
./pkg/exch2/w2_readparms.F 37 W2_READPARMS
   INTEGER i, j, iUnit, stdUnit, errCnt
./pkg/exch2/w2_readparms.F 74 W2_READPARMS
   DO i=1,W2_maxNbTiles
./pkg/exch2/w2_readparms.F 75 W2_READPARMS
    blankList(i) = 0
./pkg/exch2/w2_readparms.F 82 W2_READPARMS
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_readparms.F 83 W2_READPARMS
     facetEdgeLink(i,j) = 0.
./pkg/exch2/w2_readparms.F 93 W2_READPARMS
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_readparms.F 94 W2_READPARMS
     facet_link(i,j) = 0.
./pkg/exch2/w2_set_cs6_facets.F 143 W2_SET_CS6_FACETS
     DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_set_cs6_facets.F 145 W2_SET_CS6_FACETS
     jj = INT(facet_link(i,j))
./pkg/exch2/w2_set_cs6_facets.F 146 W2_SET_CS6_FACETS
     ii = MOD( NINT(facet_link(i,j)*10.), 10 )
./pkg/exch2/w2_set_cs6_facets.F 150 W2_SET_CS6_FACETS
      lo = 2*(j-1) + (i+1)/2
./pkg/exch2/w2_set_cs6_facets.F 158 W2_SET_CS6_FACETS
   &     ' facet',j,'.',edge(i), ' set dim', lo, ' = dim', ll,
./pkg/exch2/w2_set_cs6_facets.F 40 W2_SET_CS6_FACETS
   INTEGER i, j, ii, jj, lo, ll
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 103 W2_SET_F2F_INDEX
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 105 W2_SET_F2F_INDEX
    lo = 2*(j-1) + (i+1)/2
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 108 W2_SET_F2F_INDEX
    jj = INT(facet_link(i,j))
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 109 W2_SET_F2F_INDEX
    ii = MOD( NINT(facet_link(i,j)*10.), 10 )
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 115 W2_SET_F2F_INDEX
   &   edge(i), '.Edge facet #', j, ' (=',lo,')'
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 130 W2_SET_F2F_INDEX
     facet_pij(1,i,j) = 1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 131 W2_SET_F2F_INDEX
     facet_pij(2,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 132 W2_SET_F2F_INDEX
     facet_pij(3,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 133 W2_SET_F2F_INDEX
     facet_pij(4,i,j) = 1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 135 W2_SET_F2F_INDEX
     IF ( i.EQ.1 .AND. ii.EQ.2 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 137 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oi(i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 138 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oj(i,j) = +facet_dims(2*j)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 139 W2_SET_F2F_INDEX
     ELSEIF ( i.EQ.2 .AND. ii.EQ.1 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 141 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oi(i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 142 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oj(i,j) = -facet_dims(2*jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 143 W2_SET_F2F_INDEX
     ELSEIF ( i.EQ.3 .AND. ii.EQ.4 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 145 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oi(i,j) = +facet_dims(2*j-1)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 146 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oj(i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 147 W2_SET_F2F_INDEX
     ELSEIF ( i.EQ.4 .AND. ii.EQ.3 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 149 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oi(i,j) = -facet_dims(2*jj-1)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 150 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oj(i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 152 W2_SET_F2F_INDEX
     ELSEIF ( i.EQ.1 .AND. ii.EQ.4 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 155 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(1,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 156 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(2,i,j) =-1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 157 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(3,i,j) = 1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 158 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(4,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 159 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oi(i,j) = lo+1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 160 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oj(i,j) = +facet_dims(2*j)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 161 W2_SET_F2F_INDEX
     ELSEIF ( i.EQ.2 .AND. ii.EQ.3 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 164 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(1,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 165 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(2,i,j) =-1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 166 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(3,i,j) = 1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 167 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(4,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 168 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oi(i,j) = lo+1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 169 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oj(i,j) = -facet_dims(2*jj-1)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 170 W2_SET_F2F_INDEX
     ELSEIF ( i.EQ.3 .AND. ii.EQ.2 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 173 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(1,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 174 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(2,i,j) = 1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 175 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(3,i,j) =-1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 176 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(4,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 177 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oi(i,j) = +facet_dims(2*j-1)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 178 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oj(i,j) = lo+1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 179 W2_SET_F2F_INDEX
     ELSEIF ( i.EQ.4 .AND. ii.EQ.1 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 182 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(1,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 183 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(2,i,j) = 1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 184 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(3,i,j) =-1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 185 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_pij(4,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 186 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oi(i,j) = -facet_dims(2*jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 187 W2_SET_F2F_INDEX
      facet_oj(i,j) = lo+1
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 190 W2_SET_F2F_INDEX
   &   edge(i), '.Edge (facet#', j, ' ) to: ',
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 200 W2_SET_F2F_INDEX
   &  ' ', edge(i), '.Edge Facet', j, ' <-- ',
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 202 W2_SET_F2F_INDEX
   &  ' : pij=', (facet_pij(k,i,j),k=1,4),
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 203 W2_SET_F2F_INDEX
   &  ' ; oi,oj=', facet_oi(i,j), facet_oj(i,j)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 220 W2_SET_F2F_INDEX
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 222 W2_SET_F2F_INDEX
    jj = INT(facet_link(i,j))
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 223 W2_SET_F2F_INDEX
    ii = MOD( NINT(facet_link(i,j)*10.), 10 )
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 232 W2_SET_F2F_INDEX
     chk1 = facet_pij(1,i,j)*facet_pij(1,ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 233 W2_SET_F2F_INDEX
   &    + facet_pij(2,i,j)*facet_pij(3,ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 234 W2_SET_F2F_INDEX
     chk2 = facet_pij(1,i,j)*facet_pij(2,ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 235 W2_SET_F2F_INDEX
   &    + facet_pij(2,i,j)*facet_pij(4,ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 236 W2_SET_F2F_INDEX
     chk3 = facet_pij(3,i,j)*facet_pij(1,ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 237 W2_SET_F2F_INDEX
   &    + facet_pij(4,i,j)*facet_pij(3,ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 238 W2_SET_F2F_INDEX
     chk4 = facet_pij(3,i,j)*facet_pij(2,ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 239 W2_SET_F2F_INDEX
   &    + facet_pij(4,i,j)*facet_pij(4,ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 241 W2_SET_F2F_INDEX
     chk5 = facet_pij(1,i,j)*facet_oi(ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 242 W2_SET_F2F_INDEX
   &    + facet_pij(2,i,j)*facet_oj(ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 243 W2_SET_F2F_INDEX
   &    + facet_oi(i,j)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 244 W2_SET_F2F_INDEX
     chk6 = facet_pij(3,i,j)*facet_oi(ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 245 W2_SET_F2F_INDEX
   &    + facet_pij(4,i,j)*facet_oj(ii,jj)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 246 W2_SET_F2F_INDEX
   &    + facet_oj(i,j)
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 250 W2_SET_F2F_INDEX
   &   edge(i), '.Edge (facet#', j, ' ) to: ',
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 37 W2_SET_F2F_INDEX
   INTEGER i, j, ii, jj, i1, j1, k, lo, ll
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 53 W2_SET_F2F_INDEX
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 55 W2_SET_F2F_INDEX
     jj = INT(facet_link(i,j))
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 56 W2_SET_F2F_INDEX
     ii = MOD( NINT(facet_link(i,j)*10.), 10 )
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 57 W2_SET_F2F_INDEX
     IF ( facet_link(i,j).EQ. 0. ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 59 W2_SET_F2F_INDEX
   &      '** WARNING ** ', edge(i), '.Edge of facet #',
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 60 W2_SET_F2F_INDEX
   &    j, ' disconnected (facet_link=',facet_link(i,j),')'
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 65 W2_SET_F2F_INDEX
     WRITE(msgBuf,'(2A,I3,A,F6.2,A)') edge(i), '.Edge of facet #',
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 66 W2_SET_F2F_INDEX
   &   j, ' : bad connection (facet_link=',facet_link(i,j),')'
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 73 W2_SET_F2F_INDEX
     IF ( j1.NE.j .OR. i1.NE.i ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 75 W2_SET_F2F_INDEX
   &   edge(i), '.Edge facet #', j,' connect to: ',
./pkg/exch2/w2_set_f2f_index.F 76 W2_SET_F2F_INDEX
   &   edge(ii),'.Edge facet #',jj,' (',facet_link(i,j),' )'
./pkg/exch2/w2_set_gen_facets.F 101 W2_SET_GEN_FACETS
     WRITE(msgBuf,'(A,I2,A,I3,A,I6,A)') 'dimension', i,
./pkg/exch2/w2_set_gen_facets.F 116 W2_SET_GEN_FACETS
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_set_gen_facets.F 117 W2_SET_GEN_FACETS
    IF ( facet_link(i,j).NE.0 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_gen_facets.F 120 W2_SET_GEN_FACETS
   &    'Link for ',edge(i), '.Edge of facet #',j,
./pkg/exch2/w2_set_gen_facets.F 121 W2_SET_GEN_FACETS
   &    ' (facetEdgeLink=',facet_link(i,j),')'
./pkg/exch2/w2_set_gen_facets.F 38 W2_SET_GEN_FACETS
   INTEGER i,j,jj,fNx,fNy
./pkg/exch2/w2_set_gen_facets.F 99 W2_SET_GEN_FACETS
     i=1+MOD(jj-1,2)
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 109 W2_SET_MAP_CUMSUM
      DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 111 W2_SET_MAP_CUMSUM
      jj = INT(facet_link(i,j))
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 112 W2_SET_MAP_CUMSUM
      ii = MOD( NINT(facet_link(i,j)*10.), 10 )
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 116 W2_SET_MAP_CUMSUM
       IF ( i.EQ.W2_NORTH .AND. ii.EQ.W2_SOUTH ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 129 W2_SET_MAP_CUMSUM
       IF ( i.EQ.W2_EAST .AND. ii.EQ.W2_WEST ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 145 W2_SET_MAP_CUMSUM
       IF ( i.EQ.W2_SOUTH .AND. ii.EQ.W2_NORTH ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 158 W2_SET_MAP_CUMSUM
       IF ( i.EQ.W2_WEST .AND. ii.EQ.W2_EAST ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 176 W2_SET_MAP_CUMSUM
       IF ( ( i.EQ.W2_NORTH .AND. ii.EQ.W2_WEST ) .OR.
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 177 W2_SET_MAP_CUMSUM
   &       ( i.EQ.W2_WEST .AND. ii.EQ.W2_NORTH ) ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 191 W2_SET_MAP_CUMSUM
       IF ( ( i.EQ.W2_EAST .AND. ii.EQ.W2_SOUTH ) .OR.
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 192 W2_SET_MAP_CUMSUM
   &       ( i.EQ.W2_SOUTH .AND. ii.EQ.W2_EAST ) ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 236 W2_SET_MAP_CUMSUM
   &     (W2_cumSum_facet(1,i,j),W2_cumSum_facet(2,i,j),' ,',
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 237 W2_SET_MAP_CUMSUM
   &                 i=1,nFacets)
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 269 W2_SET_MAP_CUMSUM
    DO i=1,W2_maxNbTiles
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 270 W2_SET_MAP_CUMSUM
    facetXYSum(1,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 271 W2_SET_MAP_CUMSUM
    facetXYSum(2,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 272 W2_SET_MAP_CUMSUM
    facet_CSum(1,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 273 W2_SET_MAP_CUMSUM
    facet_CSum(2,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 322 W2_SET_MAP_CUMSUM
    DO i=1,nFacets
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 324 W2_SET_MAP_CUMSUM
   &          + W2_cumSum_facet(1,i,j)*facetXYSum(1,k,i)
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 326 W2_SET_MAP_CUMSUM
   &          + W2_cumSum_facet(2,i,j)*facetXYSum(2,k,i)
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 351 W2_SET_MAP_CUMSUM
   &   (W2_cumSum_tiles(1,i,j),W2_cumSum_tiles(2,i,j),' ,',i=is,ie)
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 354 W2_SET_MAP_CUMSUM
   &   (W2_cumSum_tiles(1,i,j),W2_cumSum_tiles(2,i,j),' ,',i=is,ie)
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 42 W2_SET_MAP_CUMSUM
   INTEGER tN, i, j, k, ii, jj
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 62 W2_SET_MAP_CUMSUM
    DO i=1,W2_maxNbFacets
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 63 W2_SET_MAP_CUMSUM
     W2_cumSum_facet(1,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 64 W2_SET_MAP_CUMSUM
     W2_cumSum_facet(2,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 69 W2_SET_MAP_CUMSUM
    DO i=1,W2_maxNbTiles
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 70 W2_SET_MAP_CUMSUM
     W2_cumSum_tiles(1,i,j) = 0
./pkg/exch2/w2_set_map_cumsum.F 71 W2_SET_MAP_CUMSUM
     W2_cumSum_tiles(2,i,j) = 0
./model/inc/HFACC_MACROS.h 36 NO PROCEDURE
# define _hFacC(i,j,k,bi,bj) hFacC(i,j,k,bi,bj)*maskC(i,j,k,bi,bj)
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 120 W2_SET_TILE2TILES
      ii = 1 + MOD(i,2)
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 122 W2_SET_TILE2TILES
      IF ( i.LE.2 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 132 W2_SET_TILE2TILES
        tile_edge2edge(ns,is) = 10*i + ii
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 148 W2_SET_TILE2TILES
     jt = INT(facet_link(i,js))
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 149 W2_SET_TILE2TILES
     ii = MOD( NINT(facet_link(i,js)*10.), 10 )
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 185 W2_SET_TILE2TILES
        tile_edge2edge(ns,is) = 10*i + ii
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 187 W2_SET_TILE2TILES
         exch2_pij(k,ns,is) = facet_pij(k,i,js)
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 189 W2_SET_TILE2TILES
        exch2_oi(ns,is) = facet_oi(i,js)
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 190 W2_SET_TILE2TILES
        exch2_oj(ns,is) = facet_oj(i,js)
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 200 W2_SET_TILE2TILES
        isbd1 = facet_pij(1,i,js)*itbd1
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 201 W2_SET_TILE2TILES
   &        + facet_pij(2,i,js)*jtbd1 + facet_oi(i,js)
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 202 W2_SET_TILE2TILES
        isbd2 = facet_pij(1,i,js)*itbd2
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 203 W2_SET_TILE2TILES
   &        + facet_pij(2,i,js)*jtbd2 + facet_oi(i,js)
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 204 W2_SET_TILE2TILES
        jsbd1 = facet_pij(3,i,js)*itbd1
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 205 W2_SET_TILE2TILES
   &        + facet_pij(4,i,js)*jtbd1 + facet_oj(i,js)
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 206 W2_SET_TILE2TILES
        jsbd2 = facet_pij(3,i,js)*itbd2
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 207 W2_SET_TILE2TILES
   &        + facet_pij(4,i,js)*jtbd2 + facet_oj(i,js)
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 272 W2_SET_TILE2TILES
    i = tile_edge2edge(ns,is)/10
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 275 W2_SET_TILE2TILES
     exch2_neighbourDir(ns,is) = i
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 281 W2_SET_TILE2TILES
     IF ( exch2_neighbourId(nt,it).EQ.is .AND. ii.EQ.i ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 43 W2_SET_TILE2TILES
   INTEGER i, k, ii, nn
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 82 W2_SET_TILE2TILES
    DO i=1,4
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 87 W2_SET_TILE2TILES
     IF ( i.EQ.1 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 93 W2_SET_TILE2TILES
     ELSEIF ( i.EQ.2 ) THEN
./pkg/exch2/w2_set_tile2tiles.F 99 W2_SET_TILE2TILES
     ELSEIF ( i.EQ.3 ) THEN
./model/inc/HFACS_MACROS.h 36 NO PROCEDURE
# define _hFacS(i,j,k,bi,bj) hFacS(i,j,k,bi,bj)*maskS(i,j,k,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 179 EXF_BULKFORMULAE
   INTEGER i,j,bi,bj
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 263 EXF_BULKFORMULAE
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 274 EXF_BULKFORMULAE
     ikey_1 = i
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 283 EXF_BULKFORMULAE
     deltap(i,j) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 284 EXF_BULKFORMULAE
     delq(i,j)  = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 288 EXF_BULKFORMULAE
     IF ( atemp(i,j,bi,bj) .NE. 0. _d 0 ) THEN
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 290 EXF_BULKFORMULAE
      Tsf = theta(i,j,ksrf,bi,bj) + cen2kel
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 293 EXF_BULKFORMULAE
   &       *( theta(i,j,ksrf,bi,bj)-theta(i,j,ksrfp1,bi,bj) )
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 294 EXF_BULKFORMULAE
   &       * maskC(i,j,ksrfp1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 300 EXF_BULKFORMULAE
      atmrho_loc(i,j) = apressure(i,j,bi,bj) /
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 301 EXF_BULKFORMULAE
   &         (287.04 _d 0*atemp(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 302 EXF_BULKFORMULAE
   &         *(1. _d 0 + humid_fac*aqh(i,j,bi,bj)))
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 303 EXF_BULKFORMULAE
      ssq = saltsat*tmpbulk/atmrho_loc(i,j)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 307 EXF_BULKFORMULAE
      deltap(i,j) = atemp(i,j,bi,bj) + gamma_blk*ht - Tsf
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 308 EXF_BULKFORMULAE
      delq(i,j)  = aqh(i,j,bi,bj) - ssq
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 310 EXF_BULKFORMULAE
      IF ( noNegativeEvap ) delq(i,j) = MIN( 0. _d 0, delq(i,j) )
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 314 EXF_BULKFORMULAE
      stable = exf_half + SIGN(exf_half, deltap(i,j))
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 321 EXF_BULKFORMULAE
      wsm    = sh(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 324 EXF_BULKFORMULAE
      rdn(i,j)  = SQRT(tmpbulk)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 325 EXF_BULKFORMULAE
      ustar(i,j) = rdn(i,j)*wsm
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 327 EXF_BULKFORMULAE
      rdn(i,j)  = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 328 EXF_BULKFORMULAE
      windStress = wStress(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 330 EXF_BULKFORMULAE
      ustar(i,j) = SQRT(windStress/atmrho_loc(i,j))
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 331 EXF_BULKFORMULAE
      tau(i,j)  = SQRT(windStress*atmrho_loc(i,j))
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 333 EXF_BULKFORMULAE
      ustar(i,j) = SQRT(windStress/atmrho)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 335 EXF_BULKFORMULAE
      tau(i,j)  = SQRT(windStress*atmrho)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 343 EXF_BULKFORMULAE
      tstar(i,j)=rhn*deltap(i,j)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 344 EXF_BULKFORMULAE
      qstar(i,j)=ren*delq(i,j)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 348 EXF_BULKFORMULAE
      tstar (i,j) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 349 EXF_BULKFORMULAE
      qstar (i,j) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 350 EXF_BULKFORMULAE
      ustar (i,j) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 351 EXF_BULKFORMULAE
      tau  (i,j) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 352 EXF_BULKFORMULAE
      rdn  (i,j) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 358 EXF_BULKFORMULAE
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 359 EXF_BULKFORMULAE
      IF ( atemp(i,j,bi,bj) .NE. 0. _d 0 ) THEN
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 363 EXF_BULKFORMULAE
      ikey_2 = i
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 378 EXF_BULKFORMULAE
      t0  = atemp(i,j,bi,bj)*
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 379 EXF_BULKFORMULAE
   &      (exf_one + humid_fac*aqh(i,j,bi,bj))
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 380 EXF_BULKFORMULAE
      huol = ( tstar(i,j)/t0 +
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 381 EXF_BULKFORMULAE
   &        qstar(i,j)/(exf_one/humid_fac+aqh(i,j,bi,bj))
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 382 EXF_BULKFORMULAE
   &       )*czol/(ustar(i,j)*ustar(i,j))
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 428 EXF_BULKFORMULAE
       usn  = wspeed(i,j,bi,bj)/(exf_one + rdn(i,j)*dzTmp )
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 435 EXF_BULKFORMULAE
       usn  = sh(i,j,bi,bj)/(exf_one - rdn(i,j)/karman*psimh)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 442 EXF_BULKFORMULAE
       rdn(i,j)  = SQRT(tmpbulk)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 444 EXF_BULKFORMULAE
       rd(i,j)  = rdn(i,j)/(exf_one + rdn(i,j)*dzTmp)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 446 EXF_BULKFORMULAE
       rd(i,j)  = rdn(i,j)/(exf_one - rdn(i,j)/karman*psimh)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 448 EXF_BULKFORMULAE
       ustar(i,j) = rd(i,j)*sh(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 451 EXF_BULKFORMULAE
       tau(i,j)  = atmrho_loc(i,j)*rd(i,j)*wspeed(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 453 EXF_BULKFORMULAE
       tau(i,j)  = atmrho*rd(i,j)*wspeed(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 466 EXF_BULKFORMULAE
      qstar(i,j) = re*delq(i,j)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 467 EXF_BULKFORMULAE
      tstar(i,j) = rh*deltap(i,j)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 475 EXF_BULKFORMULAE
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 476 EXF_BULKFORMULAE
     IF ( atemp(i,j,bi,bj) .NE. 0. _d 0 ) THEN
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 479 EXF_BULKFORMULAE
      ikey_1 = i
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 492 EXF_BULKFORMULAE
      hs(i,j,bi,bj) = atmcp*tau(i,j)*tstar(i,j)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 493 EXF_BULKFORMULAE
      hl(i,j,bi,bj) = flamb*tau(i,j)*qstar(i,j)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 497 EXF_BULKFORMULAE
      evap(i,j,bi,bj) = -recip_rhoConstFresh*tau(i,j)*qstar(i,j)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 507 EXF_BULKFORMULAE
      tmpbulk = tau(i,j)*rd(i,j)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 508 EXF_BULKFORMULAE
      ustress(i,j,bi,bj) = tmpbulk*uwind(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 509 EXF_BULKFORMULAE
      vstress(i,j,bi,bj) = tmpbulk*vwind(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 514 EXF_BULKFORMULAE
      IF ( useAtmWind ) ustress(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 515 EXF_BULKFORMULAE
      IF ( useAtmWind ) vstress(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 516 EXF_BULKFORMULAE
      hflux (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 517 EXF_BULKFORMULAE
      evap  (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 518 EXF_BULKFORMULAE
      hs   (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_bulkformulae.F 519 EXF_BULKFORMULAE
      hl   (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_check_range.F 100 EXF_CHECK_RANGE
      IF ( ABS(vwind(i,j,bi,bj)) .GT. 100. .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 101 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskS(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 104 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, vwind(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 110 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( ( wspeed(i,j,bi,bj) .LT. 0. .OR.
./pkg/exf/exf_check_range.F 111 EXF_CHECK_RANGE
   &     wspeed(i,j,bi,bj) .GT. 100. ) .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 112 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskS(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 115 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, wspeed(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 121 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( (atemp(i,j,bi,bj) .LT. 183 .OR.
./pkg/exf/exf_check_range.F 122 EXF_CHECK_RANGE
   &     atemp(i,j,bi,bj) .GT. 343 ) .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 123 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 127 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, atemp(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 132 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( (aqh(i,j,bi,bj) .LT. 0. .OR.
./pkg/exf/exf_check_range.F 133 EXF_CHECK_RANGE
   &     aqh(i,j,bi,bj) .GT. 0.1 ) .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 134 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 137 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, aqh(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 142 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( (precip(i,j,bi,bj) .LT. 0. .OR.
./pkg/exf/exf_check_range.F 143 EXF_CHECK_RANGE
   &     precip(i,j,bi,bj) .GT. 2.E-6 ) .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 144 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 147 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, precip(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 152 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( (snowprecip(i,j,bi,bj) .LT. 0. .OR.
./pkg/exf/exf_check_range.F 153 EXF_CHECK_RANGE
   &     snowprecip(i,j,bi,bj) .GT. 2.E-6 ) .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 154 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 158 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, snowprecip(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 165 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( (swflux(i,j,bi,bj) .GT. 1. .OR.
./pkg/exf/exf_check_range.F 166 EXF_CHECK_RANGE
   &     swflux(i,j,bi,bj) .LT. -1000. ) .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 167 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 170 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, swflux(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 177 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( (runoff(i,j,bi,bj) .LT. 0. .OR.
./pkg/exf/exf_check_range.F 178 EXF_CHECK_RANGE
   &     runoff(i,j,bi,bj) .GT. 1.E-6 ) .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 179 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 182 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, runoff(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 195 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( (runoftemp(i,j,bi,bj) .LT. -2. .OR.
./pkg/exf/exf_check_range.F 196 EXF_CHECK_RANGE
   &     runoff(i,j,bi,bj) .GT. 36 ) .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 197 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 200 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, runoff(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 29 EXF_CHECK_RANGE
   INTEGER i, j, bi, bj
./pkg/exf/exf_check_range.F 50 EXF_CHECK_RANGE
     DO i = 1, sNx
./pkg/exf/exf_check_range.F 53 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( ( hflux(i,j,bi,bj) .GT. 1600. .OR.
./pkg/exf/exf_check_range.F 54 EXF_CHECK_RANGE
   &     hflux(i,j,bi,bj) .LT. -500. ) .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 55 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 58 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, hflux(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 63 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( ABS(sflux(i,j,bi,bj)) .GT. 1.E-6 .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 64 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 67 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, sflux(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 72 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( ABS(ustress(i,j,bi,bj)) .GT. 2.7 .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 73 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskW(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 76 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, ustress(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 81 EXF_CHECK_RANGE
     IF ( ABS(vstress(i,j,bi,bj)) .GT. 2.3 .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 82 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskS(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 85 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, vstress(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_check_range.F 91 EXF_CHECK_RANGE
      IF ( ABS(uwind(i,j,bi,bj)) .GT. 100. .AND.
./pkg/exf/exf_check_range.F 92 EXF_CHECK_RANGE
   &     maskW(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_check_range.F 95 EXF_CHECK_RANGE
   &     bi, bj, i, j, myIter, uwind(i,j,bi,bj)
./model/inc/HFACW_MACROS.h 36 NO PROCEDURE
# define _hFacW(i,j,k,bi,bj) hFacW(i,j,k,bi,bj)*maskW(i,j,k,bi,bj)
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 36 EXF_FILTER_RL
   INTEGER i,j, ks
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 63 EXF_FILTER_RL
       DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 64 EXF_FILTER_RL
        IF ( maskC(i,j,ks,bi,bj) .EQ. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 65 EXF_FILTER_RL
         arr(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 71 EXF_FILTER_RL
       DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 72 EXF_FILTER_RL
        IF ( maskW(i,j,ks,bi,bj) .EQ. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 73 EXF_FILTER_RL
         arr(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 79 EXF_FILTER_RL
       DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 80 EXF_FILTER_RL
        IF ( maskS(i,j,ks,bi,bj) .EQ. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_filter_rl.F 81 EXF_FILTER_RL
         arr(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getclim.F 172 EXF_GETCLIM
     DO i=1-OLx,sNx+OLx
./pkg/exf/exf_getclim.F 176 EXF_GETCLIM
   &     theta(i,j,1,bi,bj) = climsst(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getclim.F 181 EXF_GETCLIM
   &     salt(i,j,1,bi,bj) = climsss(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getclim.F 186 EXF_GETCLIM
   &     uvel(i,j,1,bi,bj) = climustr(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getclim.F 189 EXF_GETCLIM
   &     vvel(i,j,1,bi,bj) = climvstr(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getclim.F 192 EXF_GETCLIM
       IF ( maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. .AND.
./pkg/exf/exf_getclim.F 193 EXF_GETCLIM
   &       theta(i,j,1,bi,bj) .EQ. 0. ) THEN
./pkg/exf/exf_getclim.F 194 EXF_GETCLIM
        print *, 'ph-warn-exf-clim ', i, j, theta(i,j,1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getclim.F 69 EXF_GETCLIM
   INTEGER bi, bj, i, j
./pkg/exf/exf_getclim.F 90 EXF_GETCLIM
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getclim.F 91 EXF_GETCLIM
      IF (climsst(i,j,bi,bj) .LT. climtempfreeze) THEN
./pkg/exf/exf_getclim.F 92 EXF_GETCLIM
        climsst(i,j,bi,bj) = climtempfreeze
./pkg/exf/exf_getffields.F 100 EXF_GETFFIELDS
     DO i=1-OLx,sNx+OLx
./pkg/exf/exf_getffields.F 101 EXF_GETFFIELDS
      ustress(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 102 EXF_GETFFIELDS
      vstress(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 149 EXF_GETFFIELDS
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getffields.F 150 EXF_GETFFIELDS
      uwind(i,j,bi,bj) = uwind(i,j,bi,bj) - 0.5 _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 151 EXF_GETFFIELDS
   &     * (uVel(i,j,1,bi,bj)+uVel(i+1,j,1,bi,bj))
./pkg/exf/exf_getffields.F 152 EXF_GETFFIELDS
      vwind(i,j,bi,bj) = vwind(i,j,bi,bj) - 0.5 _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 153 EXF_GETFFIELDS
   &     * (vVel(i,j,1,bi,bj)+vVel(i,j+1,1,bi,bj))
./pkg/exf/exf_getffields.F 164 EXF_GETFFIELDS
     DO i=1-OLx,sNx+OLx
./pkg/exf/exf_getffields.F 165 EXF_GETFFIELDS
      uwind(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 166 EXF_GETFFIELDS
      vwind(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 216 EXF_GETFFIELDS
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getffields.F 217 EXF_GETFFIELDS
     atemp(i,j,bi,bj) = atemp(i,j,bi,bj) + exf_offset_atemp
./pkg/exf/exf_getffields.F 326 EXF_GETFFIELDS
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getffields.F 327 EXF_GETFFIELDS
      precip(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_getffields.F 328 EXF_GETFFIELDS
   &     MAX( precip(i,j,bi,bj), snowPrecip(i,j,bi,bj) )
./pkg/exf/exf_getffields.F 481 EXF_GETFFIELDS
      DO i = 1-OLx,sNx+OLx
./pkg/exf/exf_getffields.F 482 EXF_GETFFIELDS
       tmpUE(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 483 EXF_GETFFIELDS
       tmpVN(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 484 EXF_GETFFIELDS
       tmpUX(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 485 EXF_GETFFIELDS
       tmpVY(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getffields.F 59 EXF_GETFFIELDS
   INTEGER i, j, bi, bj
./pkg/exf/exf_getffields.F 625 EXF_GETFFIELDS
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getffields.F 626 EXF_GETFFIELDS
       uwind(i,j,bi,bj)=uwind(i,j,bi,bj)+tmpUX(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getffields.F 627 EXF_GETFFIELDS
       vwind(i,j,bi,bj)=vwind(i,j,bi,bj)+tmpVY(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getffields.F 641 EXF_GETFFIELDS
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getffields.F 643 EXF_GETFFIELDS
     atemp(i,j,bi,bj) =atemp(i,j,bi,bj) +xx_atemp_mean(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getffields.F 646 EXF_GETFFIELDS
     aqh(i,j,bi,bj)  =aqh(i,j,bi,bj)  +xx_aqh_mean(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getffields.F 649 EXF_GETFFIELDS
     precip(i,j,bi,bj)=precip(i,j,bi,bj)+xx_precip_mean(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getffields.F 652 EXF_GETFFIELDS
     swdown(i,j,bi,bj)=swdown(i,j,bi,bj)+xx_swdown_mean(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getffields.F 655 EXF_GETFFIELDS
     uwind(i,j,bi,bj) =uwind(i,j,bi,bj) +xx_uwind_mean(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getffields.F 658 EXF_GETFFIELDS
     vwind(i,j,bi,bj) =vwind(i,j,bi,bj) +xx_vwind_mean(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getffields.F 685 EXF_GETFFIELDS
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getffields.F 689 EXF_GETFFIELDS
   &    atemp(i,j,bi,bj)=atemp(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 690 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 692 EXF_GETFFIELDS
   &    aqh(i,j,bi,bj)=aqh(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 693 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 695 EXF_GETFFIELDS
   &    precip(i,j,bi,bj)=precip(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 696 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 698 EXF_GETFFIELDS
   &    lwflux(i,j,bi,bj)=lwflux(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 699 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 703 EXF_GETFFIELDS
   &    swflux(i,j,bi,bj)=swflux(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 704 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 708 EXF_GETFFIELDS
   &    swdown(i,j,bi,bj)=swdown(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 709 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 711 EXF_GETFFIELDS
   &    lwdown(i,j,bi,bj)=lwdown(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 712 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 716 EXF_GETFFIELDS
   &    runoff(i,j,bi,bj)=runoff(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 717 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 721 EXF_GETFFIELDS
   &    evap(i,j,bi,bj)=evap(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 722 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 726 EXF_GETFFIELDS
   &    apressure(i,j,bi,bj)=apressure(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 727 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 731 EXF_GETFFIELDS
   &    areamask(i,j,bi,bj)=areamask(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 732 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 736 EXF_GETFFIELDS
   &    uwind(i,j,bi,bj)=uwind(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 737 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 739 EXF_GETFFIELDS
   &    vwind(i,j,bi,bj)=vwind(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 740 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 743 EXF_GETFFIELDS
   &    tmpUE(i,j,bi,bj)=tmpUE(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 744 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 746 EXF_GETFFIELDS
   &    tmpVN(i,j,bi,bj)=tmpVN(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getffields.F 747 EXF_GETFFIELDS
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getffields.F 761 EXF_GETFFIELDS
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getffields.F 762 EXF_GETFFIELDS
       uwind(i,j,bi,bj)=uwind(i,j,bi,bj)+tmpUX(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getffields.F 763 EXF_GETFFIELDS
       vwind(i,j,bi,bj)=vwind(i,j,bi,bj)+tmpVY(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getforcing.F 145 EXF_GETFORCING
   INTEGER i,j,k
./pkg/exf/exf_getforcing.F 209 EXF_GETFORCING
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getforcing.F 211 EXF_GETFORCING
       hflux(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_getforcing.F 212 EXF_GETFORCING
   &       - hs(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getforcing.F 213 EXF_GETFORCING
   &       - hl(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getforcing.F 214 EXF_GETFORCING
   &       + lwflux(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getforcing.F 216 EXF_GETFORCING
   &       + swflux(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getforcing.F 219 EXF_GETFORCING
       sflux(i,j,bi,bj) = evap(i,j,bi,bj) - precip(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getforcing.F 227 EXF_GETFORCING
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getforcing.F 229 EXF_GETFORCING
       sflux(i,j,bi,bj) = sflux(i,j,bi,bj) - runoff(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getforcing.F 231 EXF_GETFORCING
       hflux(i,j,bi,bj) = hflux(i,j,bi,bj)*maskC(i,j,k,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getforcing.F 232 EXF_GETFORCING
       sflux(i,j,bi,bj) = sflux(i,j,bi,bj)*maskC(i,j,k,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getforcing.F 283 EXF_GETFORCING
     DO i = 1-oLx,sNx+oLx
./pkg/exf/exf_getforcing.F 284 EXF_GETFORCING
     hflux(i,j,bi,bj) = hflux(i,j,bi,bj) + swflux(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 110 EXF_GETSURFACEFLUXES
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 114 EXF_GETSURFACEFLUXES
   &    ustress(i,j,bi,bj)=ustress(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 115 EXF_GETSURFACEFLUXES
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 117 EXF_GETSURFACEFLUXES
   &    vstress(i,j,bi,bj)=vstress(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 118 EXF_GETSURFACEFLUXES
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 121 EXF_GETSURFACEFLUXES
   &    tmpUE(i,j,bi,bj)=tmpUE(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 122 EXF_GETSURFACEFLUXES
   &     +xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 124 EXF_GETSURFACEFLUXES
   &    tmpVN(i,j,bi,bj)=tmpVN(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 125 EXF_GETSURFACEFLUXES
   &     +xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 215 EXF_GETSURFACEFLUXES
      do i = 1-olx,snx+olx
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 216 EXF_GETSURFACEFLUXES
       ustress(i,j,bi,bj)=ustress(i,j,bi,bj)+tmpUX(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 217 EXF_GETSURFACEFLUXES
       vstress(i,j,bi,bj)=vstress(i,j,bi,bj)+tmpVY(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 82 EXF_GETSURFACEFLUXES
   integer i,j,bi,bj
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 92 EXF_GETSURFACEFLUXES
      do i = 1-olx,snx+olx
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 93 EXF_GETSURFACEFLUXES
       tmpUE(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 94 EXF_GETSURFACEFLUXES
       tmpVN(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 95 EXF_GETSURFACEFLUXES
       tmpUX(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_getsurfacefluxes.F 96 EXF_GETSURFACEFLUXES
       tmpVY(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_init_fld.F 141 EXF_INIT_FLD
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_init_fld.F 142 EXF_INIT_FLD
       fldArr(i,j,bi,bj) = fld_inScale*fldArr(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_init_fld.F 81 EXF_INIT_FLD
   INTEGER bi, bj, i, j, count
./pkg/exf/exf_init_fld.F 92 EXF_INIT_FLD
      DO i = 1-OLx, sNx+OLx
./pkg/exf/exf_init_fld.F 93 EXF_INIT_FLD
       fldArr(i,j,bi,bj) = fldConst
./pkg/exf/exf_init_fld.F 94 EXF_INIT_FLD
       fld0(i,j,bi,bj)  = fldConst
./pkg/exf/exf_init_fld.F 95 EXF_INIT_FLD
       fld1(i,j,bi,bj)  = fldConst
./pkg/exf/exf_init_varia.F 135 EXF_INIT_VARIA
     DO i=1-OLx,sNx+OLx
./pkg/exf/exf_init_varia.F 136 EXF_INIT_VARIA
      uwind(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 137 EXF_INIT_VARIA
      vwind(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 41 EXF_INIT_VARIA
   INTEGER i,j,bi,bj
./pkg/exf/exf_init_varia.F 458 EXF_INIT_VARIA
     DO i=1-oLx,sNx+oLx
./pkg/exf/exf_init_varia.F 462 EXF_INIT_VARIA
   &     theta(i,j,1,bi,bj) = climsst(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_init_varia.F 467 EXF_INIT_VARIA
   &     salt(i,j,1,bi,bj) = climsss(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_init_varia.F 472 EXF_INIT_VARIA
   &     uvel(i,j,1,bi,bj) = climustr(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_init_varia.F 475 EXF_INIT_VARIA
   &     vvel(i,j,1,bi,bj) = climvstr(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_init_varia.F 477 EXF_INIT_VARIA
      IF ( maskC(i,j,1,bi,bj) .NE. 0. .AND.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 478 EXF_INIT_VARIA
   &       theta(i,j,1,bi,bj) .EQ. 0. ) then
./pkg/exf/exf_init_varia.F 479 EXF_INIT_VARIA
        print *, 'ph-warn-exf-init ', i, j, theta(i,j,1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_init_varia.F 48 EXF_INIT_VARIA
     DO i=1-OLx,sNx+OLx
./pkg/exf/exf_init_varia.F 49 EXF_INIT_VARIA
     wStress(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 50 EXF_INIT_VARIA
     cw(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 51 EXF_INIT_VARIA
     sw(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 52 EXF_INIT_VARIA
     sh(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 54 EXF_INIT_VARIA
     hs(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 55 EXF_INIT_VARIA
     hl(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 94 EXF_INIT_VARIA
     DO i=1-OLx,sNx+OLx
./pkg/exf/exf_init_varia.F 95 EXF_INIT_VARIA
      uwind(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_init_varia.F 96 EXF_INIT_VARIA
      vwind(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_interp.F 137 EXF_INTERP
   DO i=-1,nxIn+2
./pkg/exf/exf_interp.F 138 EXF_INTERP
    x_in(i) = lon_0 + (i-1)*lon_inc
./pkg/exf/exf_interp.F 150 EXF_INTERP
    i = MIN(j,nyIn-1)
./pkg/exf/exf_interp.F 151 EXF_INTERP
    y_in(j+1) = y_in(j) + lat_inc(i)
./pkg/exf/exf_interp.F 233 EXF_INTERP
    DO i=-1,nxd2
./pkg/exf/exf_interp.F 234 EXF_INTERP
     arrayin(i,j) = symSign*arrayin(i+nxd2,k)
./pkg/exf/exf_interp.F 236 EXF_INTERP
    DO i=1,nxd2+2
./pkg/exf/exf_interp.F 237 EXF_INTERP
     arrayin(i+nxd2,j) = symSign*arrayin(i,k)
./pkg/exf/exf_interp.F 240 EXF_INTERP
    i = l + 2*( (l+1)/2 )
./pkg/exf/exf_interp.F 241 EXF_INTERP
    prtPole(i) = prtPole(i) + 0.2
./pkg/exf/exf_interp.F 245 EXF_INTERP
    DO i=-1,nxIn+2
./pkg/exf/exf_interp.F 246 EXF_INTERP
     arrayin(i,j) = arrayin(i,k)
./pkg/exf/exf_interp.F 267 EXF_INTERP
     DO i=1,nxIn
./pkg/exf/exf_interp.F 268 EXF_INTERP
      poleValue = poleValue + arrayin(i,j)
./pkg/exf/exf_interp.F 271 EXF_INTERP
     DO i=-1,nxIn+2
./pkg/exf/exf_interp.F 272 EXF_INTERP
      arrayin(i,j) = poleValue
./pkg/exf/exf_interp.F 279 EXF_INTERP
     DO i=-1,nxIn+2
./pkg/exf/exf_interp.F 280 EXF_INTERP
      arrayin(i,j) = 0.
./pkg/exf/exf_interp.F 298 EXF_INTERP
     i = l*(nyIn-1) +1
./pkg/exf/exf_interp.F 299 EXF_INTERP
     edgeFac = (y_in(j) - y_in(k)) / (y_in(i) - y_in(k))
./pkg/exf/exf_interp.F 300 EXF_INTERP
     poleFac = (y_in(i) - y_in(j)) / (y_in(i) - y_in(k))
./pkg/exf/exf_interp.F 301 EXF_INTERP
     DO i=-1,nxIn+2
./pkg/exf/exf_interp.F 302 EXF_INTERP
      arrayin(i,j) = arrayin(i,j) * edgeFac
./pkg/exf/exf_interp.F 303 EXF_INTERP
   &         + arrayin(i,k) * poleFac
./pkg/exf/exf_interp.F 344 EXF_INTERP
     DO i=1-OLx,sNx+OLx
./pkg/exf/exf_interp.F 345 EXF_INTERP
     xG(i,j,bi,bj) = xG_in(i,j,bi,bj)-lon_0
./pkg/exf/exf_interp.F 347 EXF_INTERP
     xG(i,j,bi,bj) = lon_0+MOD(xG(i,j,bi,bj),threeSixtyRS)
./pkg/exf/exf_interp.F 354 EXF_INTERP
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp.F 355 EXF_INTERP
      IF ( xG(i,j,bi,bj) .LT. x_in(0)    .OR.
./pkg/exf/exf_interp.F 356 EXF_INTERP
   &     xG(i,j,bi,bj) .GE. x_in(nxIn+1)  .OR.
./pkg/exf/exf_interp.F 357 EXF_INTERP
   &     yG(i,j,bi,bj) .LT. y_in(0)    .OR.
./pkg/exf/exf_interp.F 358 EXF_INTERP
   &     yG(i,j,bi,bj) .GE. y_in(nyIn+1) ) THEN
./pkg/exf/exf_interp.F 367 EXF_INTERP
   &    i,j,bi,bj, ' , xG,yG=', xG(i,j,bi,bj), yG(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_interp.F 390 EXF_INTERP
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp.F 391 EXF_INTERP
     s_ind(i,j) = 0
./pkg/exf/exf_interp.F 392 EXF_INTERP
     w_ind(i,j) = nyIn+1
./pkg/exf/exf_interp.F 401 EXF_INTERP
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp.F 402 EXF_INTERP
      IF ( w_ind(i,j).GT.s_ind(i,j)+1 ) THEN
./pkg/exf/exf_interp.F 403 EXF_INTERP
      k = NINT( (s_ind(i,j)+w_ind(i,j))*0.5 )
./pkg/exf/exf_interp.F 404 EXF_INTERP
      IF ( yG(i,j,bi,bj) .LT. y_in(k) ) THEN
./pkg/exf/exf_interp.F 405 EXF_INTERP
       w_ind(i,j) = k
./pkg/exf/exf_interp.F 407 EXF_INTERP
       s_ind(i,j) = k
./pkg/exf/exf_interp.F 417 EXF_INTERP
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp.F 418 EXF_INTERP
      IF ( w_ind(i,j).NE.s_ind(i,j)+1 ) THEN
./pkg/exf/exf_interp.F 428 EXF_INTERP
   &    'EXF_INTERP: i,j,bi,bj=',i,j,bi,bj,' , yG=',yG(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_interp.F 431 EXF_INTERP
   &    'EXF_INTERP: s_ind=',s_ind(i,j),', lat=',y_in(s_ind(i,j))
./pkg/exf/exf_interp.F 434 EXF_INTERP
   &    'EXF_INTERP: n_ind=',w_ind(i,j),', lat=',y_in(w_ind(i,j))
./pkg/exf/exf_interp.F 444 EXF_INTERP
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp.F 445 EXF_INTERP
      w_ind(i,j) = INT((xG(i,j,bi,bj)-x_in(-1))/lon_inc) - 1
./pkg/exf/exf_interp.F 94 EXF_INTERP
   INTEGER i, j, k, l
./pkg/exf/exf_interp_read.F 142 EXF_INTERP_READ
     READ(ioUnit,rec=irecord) (buffer_r4(i),i=1,nx_in*ny_in)
./pkg/exf/exf_interp_read.F 151 EXF_INTERP_READ
     READ(ioUnit,rec=irecord) (buffer_r8(i),i=1,nx_in*ny_in)
./pkg/exf/exf_interp_read.F 190 EXF_INTERP_READ
     DO i=1,nx_in
./pkg/exf/exf_interp_read.F 191 EXF_INTERP_READ
      arrayin(i,j)=glPtr4(i,j)
./pkg/exf/exf_interp_read.F 196 EXF_INTERP_READ
     DO i=1,nx_in
./pkg/exf/exf_interp_read.F 197 EXF_INTERP_READ
      arrayin(i,j)=glPtr8(i,j)
./pkg/exf/exf_interp_read.F 204 EXF_INTERP_READ
     DO i=1,nx_in
./pkg/exf/exf_interp_read.F 205 EXF_INTERP_READ
      arrayin(i,j)=buffer_r4(i,j)
./pkg/exf/exf_interp_read.F 210 EXF_INTERP_READ
     DO i=1,nx_in
./pkg/exf/exf_interp_read.F 211 EXF_INTERP_READ
      arrayin(i,j)=buffer_r8(i,j)
./pkg/exf/exf_interp_read.F 220 EXF_INTERP_READ
     DO i=1,nx_in
./pkg/exf/exf_interp_read.F 221 EXF_INTERP_READ
      arrayin(i,j)=buffer_r4(i+ijs)
./pkg/exf/exf_interp_read.F 227 EXF_INTERP_READ
     DO i=1,nx_in
./pkg/exf/exf_interp_read.F 228 EXF_INTERP_READ
      arrayin(i,j)=buffer_r8(i+ijs)
./pkg/exf/exf_interp_read.F 51 EXF_INTERP_READ
   INTEGER i, j
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 106 EXF_INTERP_UV
   INTEGER i, j, k, l
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 155 EXF_INTERP_UV
   DO i=-1,nxIn+2
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 156 EXF_INTERP_UV
    x_in(i) = lon_0 + (i-1)*lon_inc
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 165 EXF_INTERP_UV
    i = MIN(j,nyIn-1)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 166 EXF_INTERP_UV
    y_in(j+1) = y_in(j) + lat_inc(i)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 248 EXF_INTERP_UV
    DO i=-1,nxd2
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 249 EXF_INTERP_UV
     arrUin(i,j) = symSign*arrUin(i+nxd2,k)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 250 EXF_INTERP_UV
     arrVin(i,j) = symSign*arrVin(i+nxd2,k)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 252 EXF_INTERP_UV
    DO i=1,nxd2+2
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 253 EXF_INTERP_UV
     arrUin(i+nxd2,j) = symSign*arrUin(i,k)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 254 EXF_INTERP_UV
     arrVin(i+nxd2,j) = symSign*arrVin(i,k)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 257 EXF_INTERP_UV
    i = l + 2*( (l+1)/2 )
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 258 EXF_INTERP_UV
    prtPole(i) = prtPole(i) + 0.2
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 262 EXF_INTERP_UV
    DO i=-1,nxIn+2
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 263 EXF_INTERP_UV
     arrUin(i,j) = arrUin(i,k)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 264 EXF_INTERP_UV
     arrVin(i,j) = arrVin(i,k)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 283 EXF_INTERP_UV
      DO i=-1,nxIn+1
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 284 EXF_INTERP_UV
       csLon(i+1) = csLon(i)*csdLon - snLon(i)*sndLon
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 285 EXF_INTERP_UV
       snLon(i+1) = csLon(i)*sndLon + snLon(i)*csdLon
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 296 EXF_INTERP_UV
     DO i=1,nxIn
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 298 EXF_INTERP_UV
   &    + ( csLon(i)*arrUin(i,j) - pSign*snLon(i)*arrVin(i,j) )
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 300 EXF_INTERP_UV
   &    + ( pSign*snLon(i)*arrUin(i,j) + csLon(i)*arrVin(i,j) )
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 305 EXF_INTERP_UV
     DO i=-1,nxIn+2
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 306 EXF_INTERP_UV
      arrUin(i,j) = csLon(i)*poleU + pSign*snLon(i)*poleV
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 307 EXF_INTERP_UV
      arrVin(i,j) = -pSign*snLon(i)*poleU + csLon(i)*poleV
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 320 EXF_INTERP_UV
     i = l*(nyIn-1) +1
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 321 EXF_INTERP_UV
     edgeFac = (y_in(j) - y_in(k)) / (y_in(i) - y_in(k))
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 322 EXF_INTERP_UV
     poleFac = (y_in(i) - y_in(j)) / (y_in(i) - y_in(k))
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 323 EXF_INTERP_UV
     DO i=-1,nxIn+2
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 324 EXF_INTERP_UV
      arrUin(i,j) = arrUin(i,j) * edgeFac
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 325 EXF_INTERP_UV
   &         + arrUin(i,k) * poleFac
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 326 EXF_INTERP_UV
      arrVin(i,j) = arrVin(i,j) * edgeFac
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 327 EXF_INTERP_UV
   &         + arrVin(i,k) * poleFac
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 370 EXF_INTERP_UV
     DO i=1-OLx,sNx+OLx
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 371 EXF_INTERP_UV
     xG(i,j,bi,bj) = xG_in(i,j,bi,bj)-lon_0
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 373 EXF_INTERP_UV
     xG(i,j,bi,bj) = lon_0+MOD(xG(i,j,bi,bj),threeSixtyRS)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 380 EXF_INTERP_UV
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 381 EXF_INTERP_UV
      IF ( xG(i,j,bi,bj) .LT. x_in(0)    .OR.
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 382 EXF_INTERP_UV
   &     xG(i,j,bi,bj) .GE. x_in(nxIn+1)  .OR.
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 383 EXF_INTERP_UV
   &     yG(i,j,bi,bj) .LT. y_in(0)    .OR.
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 384 EXF_INTERP_UV
   &     yG(i,j,bi,bj) .GE. y_in(nyIn+1) ) THEN
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 393 EXF_INTERP_UV
   &    i,j,bi,bj, ' , xG,yG=', xG(i,j,bi,bj), yG(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 416 EXF_INTERP_UV
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 417 EXF_INTERP_UV
     s_ind(i,j) = 0
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 418 EXF_INTERP_UV
     w_ind(i,j) = nyIn+1
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 427 EXF_INTERP_UV
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 428 EXF_INTERP_UV
      IF ( w_ind(i,j).GT.s_ind(i,j)+1 ) THEN
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 429 EXF_INTERP_UV
      k = NINT( (s_ind(i,j)+w_ind(i,j))*0.5 )
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 430 EXF_INTERP_UV
      IF ( yG(i,j,bi,bj) .LT. y_in(k) ) THEN
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 431 EXF_INTERP_UV
       w_ind(i,j) = k
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 433 EXF_INTERP_UV
       s_ind(i,j) = k
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 443 EXF_INTERP_UV
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 444 EXF_INTERP_UV
      IF ( w_ind(i,j).NE.s_ind(i,j)+1 ) THEN
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 454 EXF_INTERP_UV
   &   'EXF_INTERP_UV: i,j,bi,bj=',i,j,bi,bj,' , yG=',yG(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 457 EXF_INTERP_UV
   &   'EXF_INTERP_UV: s_ind=',s_ind(i,j),', lat=',y_in(s_ind(i,j))
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 460 EXF_INTERP_UV
   &   'EXF_INTERP_UV: n_ind=',w_ind(i,j),', lat=',y_in(w_ind(i,j))
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 470 EXF_INTERP_UV
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interp_uv.F 471 EXF_INTERP_UV
      w_ind(i,j) = INT((xG(i,j,bi,bj)-x_in(-1))/lon_inc) - 1
./pkg/exf/exf_interpolate.F 128 EXF_INTERPOLATE
   INTEGER i, j, k, l
./pkg/exf/exf_interpolate.F 140 EXF_INTERPOLATE
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interpolate.F 141 EXF_INTERPOLATE
      arrayout(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_interpolate.F 143 EXF_INTERPOLATE
      px_ind(l+1) = x_in(w_ind(i,j)+l)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 144 EXF_INTERPOLATE
      py_ind(l+1) = y_in(s_ind(i,j)+l)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 148 EXF_INTERPOLATE
      ew_val(k) = arrayin(w_ind(i,j) ,s_ind(i,j)+k-1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 149 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(1,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 150 EXF_INTERPOLATE
   &        + arrayin(w_ind(i,j)+1,s_ind(i,j)+k-1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 151 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(2,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 152 EXF_INTERPOLATE
      arrayout(i,j,bi,bj) = arrayout(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 153 EXF_INTERPOLATE
   &     + ew_val(k)*LAGRAN(k,yG(i,j,bi,bj),py_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 156 EXF_INTERPOLATE
      ew_val1 = arrayin(w_ind(i,j) ,s_ind(i,j) )
./pkg/exf/exf_interpolate.F 157 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(1,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 158 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+1,s_ind(i,j) )
./pkg/exf/exf_interpolate.F 159 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(2,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 160 EXF_INTERPOLATE
      ew_val2 = arrayin(w_ind(i,j) ,s_ind(i,j)+1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 161 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(1,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 162 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+1,s_ind(i,j)+1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 163 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(2,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 164 EXF_INTERPOLATE
      arrayout(i,j,bi,bj)=
./pkg/exf/exf_interpolate.F 165 EXF_INTERPOLATE
   &      +ew_val1*LAGRAN(1,yG(i,j,bi,bj),py_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 166 EXF_INTERPOLATE
   &      +ew_val2*LAGRAN(2,yG(i,j,bi,bj),py_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 16 NO PROCEDURE
    _RL FUNCTION LAGRAN(i,x,a,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 175 EXF_INTERPOLATE
     DO i=1,sNx
./pkg/exf/exf_interpolate.F 176 EXF_INTERPOLATE
      arrayout(i,j,bi,bj) = 0.
./pkg/exf/exf_interpolate.F 178 EXF_INTERPOLATE
      px_ind(l+2) = x_in(w_ind(i,j)+l)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 179 EXF_INTERPOLATE
      py_ind(l+2) = y_in(s_ind(i,j)+l)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 183 EXF_INTERPOLATE
      ew_val(k) = arrayin(w_ind(i,j)-1,s_ind(i,j)+k-2)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 184 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(1,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 185 EXF_INTERPOLATE
   &        + arrayin(w_ind(i,j) ,s_ind(i,j)+k-2)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 186 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(2,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 187 EXF_INTERPOLATE
   &        + arrayin(w_ind(i,j)+1,s_ind(i,j)+k-2)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 188 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(3,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 189 EXF_INTERPOLATE
   &        + arrayin(w_ind(i,j)+2,s_ind(i,j)+k-2)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 190 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(4,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 191 EXF_INTERPOLATE
      arrayout(i,j,bi,bj) = arrayout(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 192 EXF_INTERPOLATE
   &     + ew_val(k)*LAGRAN(k,yG(i,j,bi,bj),py_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 195 EXF_INTERPOLATE
      ew_val1 = arrayin(w_ind(i,j)-1,s_ind(i,j)-1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 196 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(1,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 197 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j) ,s_ind(i,j)-1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 198 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(2,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 199 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+1,s_ind(i,j)-1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 200 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(3,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 201 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+2,s_ind(i,j)-1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 202 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(4,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 203 EXF_INTERPOLATE
      ew_val2 = arrayin(w_ind(i,j)-1,s_ind(i,j) )
./pkg/exf/exf_interpolate.F 204 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(1,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 205 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j) ,s_ind(i,j) )
./pkg/exf/exf_interpolate.F 206 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(2,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 207 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+1,s_ind(i,j) )
./pkg/exf/exf_interpolate.F 208 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(3,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 209 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+2,s_ind(i,j) )
./pkg/exf/exf_interpolate.F 210 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(4,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 211 EXF_INTERPOLATE
      ew_val3 = arrayin(w_ind(i,j)-1,s_ind(i,j)+1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 212 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(1,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 213 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j) ,s_ind(i,j)+1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 214 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(2,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 215 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+1,s_ind(i,j)+1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 216 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(3,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 217 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+2,s_ind(i,j)+1)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 218 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(4,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 219 EXF_INTERPOLATE
      ew_val4 = arrayin(w_ind(i,j)-1,s_ind(i,j)+2)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 220 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(1,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 221 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j) ,s_ind(i,j)+2)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 222 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(2,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 223 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+1,s_ind(i,j)+2)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 224 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(3,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 225 EXF_INTERPOLATE
   &       + arrayin(w_ind(i,j)+2,s_ind(i,j)+2)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 226 EXF_INTERPOLATE
   &          *LAGRAN(4,xG(i,j,bi,bj),px_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 227 EXF_INTERPOLATE
      arrayout(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_interpolate.F 228 EXF_INTERPOLATE
   &       ew_val1*LAGRAN(1,yG(i,j,bi,bj),py_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 229 EXF_INTERPOLATE
   &      +ew_val2*LAGRAN(2,yG(i,j,bi,bj),py_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 230 EXF_INTERPOLATE
   &      +ew_val3*LAGRAN(3,yG(i,j,bi,bj),py_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 231 EXF_INTERPOLATE
   &      +ew_val4*LAGRAN(4,yG(i,j,bi,bj),py_ind,sp)
./pkg/exf/exf_interpolate.F 30 NO PROCEDURE
    INTEGER i
./pkg/exf/exf_interpolate.F 46 NO PROCEDURE
     IF ( k .NE. i) THEN
./pkg/exf/exf_interpolate.F 47 NO PROCEDURE
     denom = denom*(a(i) - a(k))
./pkg/exf/exf_mapfields.F 110 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 111 EXF_MAPFIELDS
       Qnet(i,j,bi,bj) = exf_outscal_hflux*hflux(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 116 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 117 EXF_MAPFIELDS
       Qnet(i,j,bi,bj) = Qnet(i,j,bi,bj) -
./pkg/exf/exf_mapfields.F 126 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 127 EXF_MAPFIELDS
       EmPmR(i,j,bi,bj)= exf_outscal_sflux*sflux(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 133 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 134 EXF_MAPFIELDS
       EmPmR(i,j,bi,bj) = EmPmR(i,j,bi,bj) - rhoConstFresh*
./pkg/exf/exf_mapfields.F 156 EXF_MAPFIELDS
       DO i = 1, sNx
./pkg/exf/exf_mapfields.F 157 EXF_MAPFIELDS
       Qnet(i,j,bi,bj) = Qnet(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 158 EXF_MAPFIELDS
   &       + flami*snowPrecip(i,j,bi,bj)*rhoConstFresh
./pkg/exf/exf_mapfields.F 160 EXF_MAPFIELDS
   &        *( atemp(i,j,bi,bj) - cen2kel - temp_EvPrRn )
./pkg/exf/exf_mapfields.F 161 EXF_MAPFIELDS
   &        *( precip(i,j,bi,bj)- snowPrecip(i,j,bi,bj) )
./pkg/exf/exf_mapfields.F 170 EXF_MAPFIELDS
       DO i = 1, sNx
./pkg/exf/exf_mapfields.F 171 EXF_MAPFIELDS
       IF ( atemp(i,j,bi,bj).LT.cen2kel ) THEN
./pkg/exf/exf_mapfields.F 172 EXF_MAPFIELDS
        Qnet(i,j,bi,bj) = Qnet(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 173 EXF_MAPFIELDS
   &       + flami*precip(i,j,bi,bj)*rhoConstFresh
./pkg/exf/exf_mapfields.F 176 EXF_MAPFIELDS
        Qnet(i,j,bi,bj) = Qnet(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 178 EXF_MAPFIELDS
   &        *( atemp(i,j,bi,bj) - cen2kel - temp_EvPrRn )
./pkg/exf/exf_mapfields.F 179 EXF_MAPFIELDS
   &        *precip(i,j,bi,bj)*rhoConstFresh
./pkg/exf/exf_mapfields.F 187 EXF_MAPFIELDS
      DO i = 1, sNx
./pkg/exf/exf_mapfields.F 188 EXF_MAPFIELDS
       Qnet(i,j,bi,bj) = Qnet(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 190 EXF_MAPFIELDS
   &        *( theta(i,j,ks,bi,bj) - temp_EvPrRn )
./pkg/exf/exf_mapfields.F 191 EXF_MAPFIELDS
   &        *runoff(i,j,bi,bj)*rhoConstFresh
./pkg/exf/exf_mapfields.F 197 EXF_MAPFIELDS
      DO i = 1, sNx
./pkg/exf/exf_mapfields.F 198 EXF_MAPFIELDS
       Qnet(i,j,bi,bj) = Qnet(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 200 EXF_MAPFIELDS
   &        *( theta(i,j,ks,bi,bj) - temp_EvPrRn )
./pkg/exf/exf_mapfields.F 201 EXF_MAPFIELDS
   &        *evap(i,j,bi,bj)*rhoConstFresh
./pkg/exf/exf_mapfields.F 202 EXF_MAPFIELDS
       Qnet(i,j,bi,bj) = Qnet(i,j,bi,bj)*maskC(i,j,ks,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 212 EXF_MAPFIELDS
      DO i = 1, sNx
./pkg/exf/exf_mapfields.F 213 EXF_MAPFIELDS
        Qnet(i,j,bi,bj) = Qnet(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 215 EXF_MAPFIELDS
   &       *( theta(i,j,ks,bi,bj) - runoftemp(i,j,bi,bj) )
./pkg/exf/exf_mapfields.F 216 EXF_MAPFIELDS
   &       *runoff(i,j,bi,bj)*rhoConstFresh
./pkg/exf/exf_mapfields.F 226 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 228 EXF_MAPFIELDS
       IF (ustress(i,j,bi,bj).GT.windstressmax) THEN
./pkg/exf/exf_mapfields.F 229 EXF_MAPFIELDS
        ustress(i,j,bi,bj)=windstressmax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 237 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 238 EXF_MAPFIELDS
       IF (ustress(i,j,bi,bj).LT.-windstressmax) THEN
./pkg/exf/exf_mapfields.F 239 EXF_MAPFIELDS
        ustress(i,j,bi,bj)=-windstressmax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 245 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin+1,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 246 EXF_MAPFIELDS
       fu(i,j,bi,bj) = exf_outscal_ustress*ustress(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 251 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin+1,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 253 EXF_MAPFIELDS
       fu(i,j,bi,bj) = exf_outscal_ustress*
./pkg/exf/exf_mapfields.F 254 EXF_MAPFIELDS
   &       (ustress(i,j,bi,bj)+ustress(i-1,j,bi,bj))
./pkg/exf/exf_mapfields.F 255 EXF_MAPFIELDS
   &       *exf_half*maskW(i,j,ks,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 264 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 266 EXF_MAPFIELDS
       IF (vstress(i,j,bi,bj).GT.windstressmax) THEN
./pkg/exf/exf_mapfields.F 267 EXF_MAPFIELDS
        vstress(i,j,bi,bj)=windstressmax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 275 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 276 EXF_MAPFIELDS
       IF (vstress(i,j,bi,bj).LT.-windstressmax) THEN
./pkg/exf/exf_mapfields.F 277 EXF_MAPFIELDS
        vstress(i,j,bi,bj)=-windstressmax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 283 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 284 EXF_MAPFIELDS
       fv(i,j,bi,bj) = exf_outscal_vstress*vstress(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 289 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 291 EXF_MAPFIELDS
       fv(i,j,bi,bj) = exf_outscal_vstress*
./pkg/exf/exf_mapfields.F 292 EXF_MAPFIELDS
   &       (vstress(i,j,bi,bj)+vstress(i,j-1,bi,bj))
./pkg/exf/exf_mapfields.F 293 EXF_MAPFIELDS
   &       *exf_half*maskS(i,j,ks,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 301 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 302 EXF_MAPFIELDS
       Qsw(i,j,bi,bj) = exf_outscal_swflux*swflux(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 309 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 310 EXF_MAPFIELDS
       SST(i,j,bi,bj) = exf_outscal_sst*climsst(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 317 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 318 EXF_MAPFIELDS
       SSS(i,j,bi,bj) = exf_outscal_sss*climsss(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 325 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 326 EXF_MAPFIELDS
       pLoad(i,j,bi,bj)=exf_outscal_apressure*apressure(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 333 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 334 EXF_MAPFIELDS
       phiTide2d(i,j,bi,bj)=exf_outscal_tidePot*tidePot(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 341 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 349 EXF_MAPFIELDS
      DO i = imin,imax
./pkg/exf/exf_mapfields.F 350 EXF_MAPFIELDS
       exf_iceFraction(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_mapfields.F 351 EXF_MAPFIELDS
   &      exf_outscal_areamask*areamask(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_mapfields.F 82 EXF_MAPFIELDS
   INTEGER i,j,ks
./pkg/exf/exf_radiation.F 100 EXF_RADIATION
   &     ((theta(i,j,ks,bi,bj)+cen2kel)**4)
./pkg/exf/exf_radiation.F 101 EXF_RADIATION
   &     - lwdown(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_radiation.F 148 EXF_RADIATION
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_radiation.F 149 EXF_RADIATION
      zen_albedo (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_radiation.F 150 EXF_RADIATION
      zen_fsol_diurnal (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_radiation.F 151 EXF_RADIATION
      zen_fsol_daily (i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_radiation.F 164 EXF_RADIATION
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_radiation.F 165 EXF_RADIATION
      swflux(i,j,bi,bj) = - swdown(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_radiation.F 166 EXF_RADIATION
   &            * (1.0-zen_albedo(i,j,bi,bj))
./pkg/exf/exf_radiation.F 172 EXF_RADIATION
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_radiation.F 173 EXF_RADIATION
      swflux(i,j,bi,bj) = - swdown(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_radiation.F 48 EXF_RADIATION
   INTEGER i,j
./pkg/exf/exf_radiation.F 74 EXF_RADIATION
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_radiation.F 75 EXF_RADIATION
      Tsf = theta(i,j,ks,bi,bj) + cen2kel
./pkg/exf/exf_radiation.F 77 EXF_RADIATION
   &       *( theta(i,j,ks,bi,bj)-theta(i,j,kl,bi,bj) )
./pkg/exf/exf_radiation.F 78 EXF_RADIATION
   &       * maskC(i,j,kl,bi,bj)
./pkg/exf/exf_radiation.F 81 EXF_RADIATION
      lwflux(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_radiation.F 83 EXF_RADIATION
   &     - lwdown(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_radiation.F 97 EXF_RADIATION
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_radiation.F 98 EXF_RADIATION
      lwflux(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_set_fld.F 105 EXF_SET_FLD
   INTEGER bi, bj, i, j
./pkg/exf/exf_set_fld.F 285 EXF_SET_FLD
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_fld.F 287 EXF_SET_FLD
       fldArr(i,j,bi,bj) =   fld_inScale * (
./pkg/exf/exf_set_fld.F 288 EXF_SET_FLD
   &            fac * fld0(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_fld.F 289 EXF_SET_FLD
   &     + (exf_one - fac)* fld1(i,j,bi,bj) )
./pkg/exf/exf_set_fld.F 290 EXF_SET_FLD
       fldArr(i,j,bi,bj) = fldArr(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 106 EXF_SET_OBCS_XZ
         DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 107 EXF_SET_OBCS_XZ
           obcs_fld_xz(i,k,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 108 EXF_SET_OBCS_XZ
   &          fac * obcs_xz_0(i,k,bi,bj) +
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 109 EXF_SET_OBCS_XZ
   &          (exf_one - fac) * obcs_xz_1(i,k,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 281 EXF_SET_OBCS_X
   INTEGER bi, bj, i
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 316 EXF_SET_OBCS_X
        DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 317 EXF_SET_OBCS_X
         obcs_fld_x(i,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 318 EXF_SET_OBCS_X
   &         fac * obcs_x_0(i,bi,bj) +
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 319 EXF_SET_OBCS_X
   &         (exf_one - fac) * obcs_x_1(i,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_obcs.F 68 EXF_SET_OBCS_XZ
   INTEGER i, k
./pkg/exf/exf_set_uv.F 108 EXF_SET_UV
   INTEGER i, j, bi, bj
./pkg/exf/exf_set_uv.F 138 EXF_SET_UV
      i = ILNBLNK(uVecFile)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 145 EXF_SET_UV
   &    ' files: ', uVecFile(1:i), ' & ', vVecFile(1:j)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 281 EXF_SET_UV
        DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_uv.F 282 EXF_SET_UV
         tmp_u(i,j,bi,bj) = uVec_inScale*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 283 EXF_SET_UV
         tmp_v(i,j,bi,bj) = vVec_inScale*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 287 EXF_SET_UV
        DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_uv.F 289 EXF_SET_UV
          x1=xG(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 290 EXF_SET_UV
          x2=xG(i+1,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 291 EXF_SET_UV
          x3=xG(i,j+1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 292 EXF_SET_UV
          x4=xG(i+1,j+1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 299 EXF_SET_UV
          y1=yG(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 300 EXF_SET_UV
          y2=yG(i+1,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 301 EXF_SET_UV
          y3=yG(i,j+1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 302 EXF_SET_UV
          y4=yG(i+1,j+1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 305 EXF_SET_UV
   &         cos(deg2rad*yC(i,j,bi,bj))
./pkg/exf/exf_set_uv.F 307 EXF_SET_UV
          vVec1(i,j,bi,bj)=
./pkg/exf/exf_set_uv.F 308 EXF_SET_UV
   &         (tmp_u(i,j,bi,bj)*dx+
./pkg/exf/exf_set_uv.F 309 EXF_SET_UV
   &         tmp_v(i,j,bi,bj)*dy)/
./pkg/exf/exf_set_uv.F 313 EXF_SET_UV
   &         cos(deg2rad*yC(i,j,bi,bj))
./pkg/exf/exf_set_uv.F 315 EXF_SET_UV
          uVec1(i,j,bi,bj)=
./pkg/exf/exf_set_uv.F 316 EXF_SET_UV
   &         (tmp_u(i,j,bi,bj)*dx+
./pkg/exf/exf_set_uv.F 317 EXF_SET_UV
   &         tmp_v(i,j,bi,bj)*dy)/
./pkg/exf/exf_set_uv.F 320 EXF_SET_UV
         uVec1(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_set_uv.F 321 EXF_SET_UV
   &           angleCosC(i,j,bi,bj)*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 322 EXF_SET_UV
   &           +angleSinC(i,j,bi,bj)*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 323 EXF_SET_UV
         vVec1(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_set_uv.F 324 EXF_SET_UV
   &           -angleSinC(i,j,bi,bj)*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 325 EXF_SET_UV
   &           +angleCosC(i,j,bi,bj)*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 335 EXF_SET_UV
        DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_uv.F 336 EXF_SET_UV
         uVec1(i,j,bi,bj) = uVec_inScale*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 337 EXF_SET_UV
         vVec1(i,j,bi,bj) = vVec_inScale*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 442 EXF_SET_UV
        DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_uv.F 443 EXF_SET_UV
         tmp_u(i,j,bi,bj) = uVec_inScale*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 444 EXF_SET_UV
         tmp_v(i,j,bi,bj) = vVec_inScale*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 448 EXF_SET_UV
        DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_uv.F 450 EXF_SET_UV
          x1=xG(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 451 EXF_SET_UV
          x2=xG(i+1,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 452 EXF_SET_UV
          x3=xG(i,j+1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 453 EXF_SET_UV
          x4=xG(i+1,j+1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 460 EXF_SET_UV
          y1=yG(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 461 EXF_SET_UV
          y2=yG(i+1,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 462 EXF_SET_UV
          y3=yG(i,j+1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 463 EXF_SET_UV
          y4=yG(i+1,j+1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 466 EXF_SET_UV
   &         cos(deg2rad*yC(i,j,bi,bj))
./pkg/exf/exf_set_uv.F 468 EXF_SET_UV
          vVec1(i,j,bi,bj)=
./pkg/exf/exf_set_uv.F 469 EXF_SET_UV
   &         (tmp_u(i,j,bi,bj)*dx+
./pkg/exf/exf_set_uv.F 470 EXF_SET_UV
   &         tmp_v(i,j,bi,bj)*dy)/
./pkg/exf/exf_set_uv.F 474 EXF_SET_UV
   &         cos(deg2rad*yC(i,j,bi,bj))
./pkg/exf/exf_set_uv.F 476 EXF_SET_UV
          uVec1(i,j,bi,bj)=
./pkg/exf/exf_set_uv.F 477 EXF_SET_UV
   &         (tmp_u(i,j,bi,bj)*dx+
./pkg/exf/exf_set_uv.F 478 EXF_SET_UV
   &         tmp_v(i,j,bi,bj)*dy)/
./pkg/exf/exf_set_uv.F 481 EXF_SET_UV
         uVec1(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_set_uv.F 482 EXF_SET_UV
   &           angleCosC(i,j,bi,bj)*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 483 EXF_SET_UV
   &           +angleSinC(i,j,bi,bj)*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 484 EXF_SET_UV
         vVec1(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_set_uv.F 485 EXF_SET_UV
   &           -angleSinC(i,j,bi,bj)*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 486 EXF_SET_UV
   &           +angleCosC(i,j,bi,bj)*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 496 EXF_SET_UV
        DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_uv.F 497 EXF_SET_UV
         uVec1(i,j,bi,bj) = uVec_inScale*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 498 EXF_SET_UV
         vVec1(i,j,bi,bj) = vVec_inScale*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 515 EXF_SET_UV
       DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_uv.F 516 EXF_SET_UV
        uVec(i,j,bi,bj) = fac * uVec0(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 517 EXF_SET_UV
   &        + (exf_one - fac)* uVec1(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 518 EXF_SET_UV
        vVec(i,j,bi,bj) = fac * vVec0(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 519 EXF_SET_UV
   &        + (exf_one - fac)* vVec1(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 559 EXF_SET_UV
        DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_uv.F 560 EXF_SET_UV
         tmp_u(i,j,bi,bj) = uVec(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 561 EXF_SET_UV
         tmp_v(i,j,bi,bj) = vVec(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 569 EXF_SET_UV
        DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_set_uv.F 570 EXF_SET_UV
         uVec(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_set_uv.F 571 EXF_SET_UV
   &           angleCosC(i,j,bi,bj)*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 572 EXF_SET_UV
   &           +angleSinC(i,j,bi,bj)*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 573 EXF_SET_UV
         vVec(i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_set_uv.F 574 EXF_SET_UV
   &           -angleSinC(i,j,bi,bj)*tmp_u(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_set_uv.F 575 EXF_SET_UV
   &           +angleCosC(i,j,bi,bj)*tmp_v(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_summary.F 938 EXF_PRINT_INTERP
   INTEGER i
./pkg/exf/exf_summary.F 969 EXF_PRINT_INTERP
    DO i=1,var_nlat-1
./pkg/exf/exf_summary.F 970 EXF_PRINT_INTERP
     var_min = MIN( var_lat_inc(i), var_min )
./pkg/exf/exf_summary.F 971 EXF_PRINT_INTERP
     var_max = MAX( var_lat_inc(i), var_max )
./pkg/exf/exf_swapffields.F 104 EXF_SWAPFFIELDS_3D
   INTEGER i, j, k
./pkg/exf/exf_swapffields.F 112 EXF_SWAPFFIELDS_3D
       DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_swapffields.F 113 EXF_SWAPFFIELDS_3D
        ffld0(i,j,k,bi,bj) = ffld1(i,j,k,bi,bj)
./pkg/exf/exf_swapffields.F 114 EXF_SWAPFFIELDS_3D
        ffld1(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_swapffields.F 158 EXF_SWAPFFIELDS_XZ
   INTEGER i, k
./pkg/exf/exf_swapffields.F 165 EXF_SWAPFFIELDS_XZ
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_swapffields.F 166 EXF_SWAPFFIELDS_XZ
       ffld0(i,k,bi,bj) = ffld1(i,k,bi,bj)
./pkg/exf/exf_swapffields.F 167 EXF_SWAPFFIELDS_XZ
       ffld1(i,k,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_swapffields.F 54 EXF_SWAPFFIELDS
   INTEGER i, j
./pkg/exf/exf_swapffields.F 61 EXF_SWAPFFIELDS
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_swapffields.F 62 EXF_SWAPFFIELDS
       ffld0(i,j,bi,bj) = ffld1(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_swapffields.F 63 EXF_SWAPFFIELDS
       ffld1(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 100 EXF_WIND
     sh(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 101 EXF_WIND
     wStress(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 115 EXF_WIND
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 116 EXF_WIND
      wsSq = uwind(i,j,bi,bj)*uwind(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 117 EXF_WIND
   &     + vwind(i,j,bi,bj)*vwind(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 119 EXF_WIND
       wsLoc(i,j) = SQRT(wsSq)
./pkg/exf/exf_wind.F 120 EXF_WIND
       cw(i,j,bi,bj) = uwind(i,j,bi,bj)/wsLoc(i,j)
./pkg/exf/exf_wind.F 121 EXF_WIND
       sw(i,j,bi,bj) = vwind(i,j,bi,bj)/wsLoc(i,j)
./pkg/exf/exf_wind.F 123 EXF_WIND
       wsLoc(i,j) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 124 EXF_WIND
       cw(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 125 EXF_WIND
       sw(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 132 EXF_WIND
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 133 EXF_WIND
       wspeed(i,j,bi,bj) = wsLoc(i,j)
./pkg/exf/exf_wind.F 144 EXF_WIND
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 146 EXF_WIND
       usSq = ( ustress(i, j,bi,bj)*ustress(i ,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 147 EXF_WIND
   &        +ustress(i+1,j,bi,bj)*ustress(i+1,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 148 EXF_WIND
   &        +vstress(i,j, bi,bj)*vstress(i,j ,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 149 EXF_WIND
   &        +vstress(i,j+1,bi,bj)*vstress(i,j+1,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 152 EXF_WIND
       usSq = ustress(i,j,bi,bj)*ustress(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 153 EXF_WIND
   &       +vstress(i,j,bi,bj)*vstress(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 156 EXF_WIND
       wStress(i,j,bi,bj) = SQRT(usSq)
./pkg/exf/exf_wind.F 158 EXF_WIND
       cw(i,j,bi,bj) = ustress(i,j,bi,bj)/wStress(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 159 EXF_WIND
       sw(i,j,bi,bj) = vstress(i,j,bi,bj)/wStress(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 161 EXF_WIND
       wStress(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 162 EXF_WIND
       cw(i,j,bi,bj)   = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 163 EXF_WIND
       sw(i,j,bi,bj)   = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 178 EXF_WIND
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 179 EXF_WIND
      ustar = wStress(i,j,bi,bj)*recip_sqrtRhoA
./pkg/exf/exf_wind.F 181 EXF_WIND
       wsLoc(i,j) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 185 EXF_WIND
       wsLoc(i,j) = SQRT(tmp1 + tmp2)
./pkg/exf/exf_wind.F 194 EXF_WIND
       wsLoc(i,j) = tmp4 + tmp1*tmp1 / tmp4 - tmp1
./pkg/exf/exf_wind.F 202 EXF_WIND
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 203 EXF_WIND
      wspeed(i,j,bi,bj) = wsLoc(i,j)
./pkg/exf/exf_wind.F 219 EXF_WIND
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 220 EXF_WIND
      uwind(i,j,bi,bj) = wspeed(i,j,bi,bj)*cw(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 221 EXF_WIND
      vwind(i,j,bi,bj) = wspeed(i,j,bi,bj)*sw(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 231 EXF_WIND
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 234 EXF_WIND
   &    wspeed(i,j,bi,bj)=wspeed(i,j,bi,bj)+
./pkg/exf/exf_wind.F 235 EXF_WIND
   &             xx_gentim2d(i,j,bi,bj,iarr)
./pkg/exf/exf_wind.F 247 EXF_WIND
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 248 EXF_WIND
      sh(i,j,bi,bj) = MAX(wspeed(i,j,bi,bj),uMin)
./pkg/exf/exf_wind.F 259 EXF_WIND
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 260 EXF_WIND
      wsm   = sh(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 263 EXF_WIND
      ustress(i,j,bi,bj) = atmrho*tmpbulk*wspeed(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 264 EXF_WIND
   &            * uwind(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 265 EXF_WIND
      vstress(i,j,bi,bj) = atmrho*tmpbulk*wspeed(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 266 EXF_WIND
   &            * vwind(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_wind.F 58 EXF_WIND
   INTEGER i,j
./pkg/exf/exf_wind.F 96 EXF_WIND
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_wind.F 97 EXF_WIND
     wsLoc(i,j) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 98 EXF_WIND
     cw(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_wind.F 99 EXF_WIND
     sw(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 120 EXF_ZENITHANGLE
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 121 EXF_ZENITHANGLE
      zen_albedo (i,j,bi,bj) = exf_albedo
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 139 EXF_ZENITHANGLE
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 140 EXF_ZENITHANGLE
      IF ( zen_albedo_pointer(i,j,bi,bj).EQ. 181. _d 0 ) THEN
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 146 EXF_ZENITHANGLE
       iLat1= INT(zen_albedo_pointer(i,j,bi,bj))
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 147 EXF_ZENITHANGLE
       wLat1= 1. _d 0 + iLat1 - zen_albedo_pointer(i,j,bi,bj)
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 158 EXF_ZENITHANGLE
      zen_albedo (i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 190 EXF_ZENITHANGLE
      DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 192 EXF_ZENITHANGLE
      SJ = SIN(yC(i,j,bi,bj) * deg2rad)
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 193 EXF_ZENITHANGLE
      CJ = COS(yC(i,j,bi,bj) * deg2rad)
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 202 EXF_ZENITHANGLE
   &     COS( 2. _d 0 *PI* TDAY + xC(i,j,bi,bj) * deg2rad )
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 258 EXF_ZENITHANGLE
      zen_albedo (i,j,bi,bj) =
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 300 EXF_ZENITHANGLE
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 301 EXF_ZENITHANGLE
      SJ = SIN(yC(i,j,bi,bj) * deg2rad)
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 302 EXF_ZENITHANGLE
      CJ = COS(yC(i,j,bi,bj) * deg2rad)
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 307 EXF_ZENITHANGLE
   &     COS( 2. _d 0 *PI*TDAY + xC(i,j,bi,bj)*deg2rad )
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 310 EXF_ZENITHANGLE
      zen_fsol_diurnal(i,j,bi,bj) = FSOL
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 313 EXF_ZENITHANGLE
      H0 = -TAN( yC(i,j,bi,bj) *deg2rad ) * TAN( DECLI )
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 319 EXF_ZENITHANGLE
      zen_fsol_daily(i,j,bi,bj) = FSOL
./pkg/exf/exf_zenithangle.F 49 EXF_ZENITHANGLE
   INTEGER i, j, bi, bj
./pkg/exf/exf_zenithangle_table.F 125 EXF_ZENITHANGLE_TABLE
     DO i = 1,sNx
./pkg/exf/exf_zenithangle_table.F 126 EXF_ZENITHANGLE_TABLE
      LLLAT=yC(i,j,bi,bj)+91. _d 0
./pkg/exf/exf_zenithangle_table.F 131 EXF_ZENITHANGLE_TABLE
      zen_albedo_pointer(i,j,bi,bj)=LLLAT
./pkg/exf/exf_zenithangle_table.F 36 EXF_ZENITHANGLE_TABLE
   INTEGER i,j
./pkg/fizhi/AtoC.F 40 ATOC
    integer i, j, L, bi, bj
./pkg/fizhi/AtoC.F 55 ATOC
     do i = idim1,idim2
./pkg/fizhi/AtoC.F 56 ATOC
      tmpfld1(i,j) = fieldin1(i,j,L,bi,bj)*mask(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/AtoC.F 57 ATOC
      tmpfld2(i,j) = fieldin2(i,j,L,bi,bj)*mask(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/AtoC.F 61 ATOC
     do i = im1,im2
./pkg/fizhi/AtoC.F 64 ATOC
     if( (mask(i-1,j,L,bi,bj).ne.0.) .or.
./pkg/fizhi/AtoC.F 65 ATOC
   .                 (mask(i,j,L,bi,bj).ne.0.) ) then
./pkg/fizhi/AtoC.F 70 ATOC
      fieldout1(i,j,L,bi,bj) = 
./pkg/fizhi/AtoC.F 71 ATOC
   .      ( tmpfld1(i-1,j) + tmpfld1(i,j) ) /
./pkg/fizhi/AtoC.F 72 ATOC
   .      ( mask(i-1,j,L,bi,bj) + mask(i,j,L,bi,bj) )
./pkg/fizhi/AtoC.F 74 ATOC
      fieldout1(i,j,L,bi,bj) = 0.
./pkg/fizhi/AtoC.F 76 ATOC
     if( (mask(i,j-1,L,bi,bj).ne.0.) .or.
./pkg/fizhi/AtoC.F 77 ATOC
   .                 (mask(i,j,L,bi,bj).ne.0.) ) then
./pkg/fizhi/AtoC.F 82 ATOC
      fieldout2(i,j,L,bi,bj) = 
./pkg/fizhi/AtoC.F 83 ATOC
   .      ( tmpfld2(i,j-1) + tmpfld2(i,j) ) /
./pkg/fizhi/AtoC.F 84 ATOC
   .      ( mask(i,j,L,bi,bj) + mask(i,j-1,L,bi,bj) )
./pkg/fizhi/AtoC.F 86 ATOC
      fieldout2(i,j,L,bi,bj) = 0.
./pkg/fizhi/CtoA.F 42 CTOA
    integer i, j, L, bi, bj
./pkg/fizhi/CtoA.F 57 CTOA
     do i = idim1,idim2
./pkg/fizhi/CtoA.F 58 CTOA
      tmpfld1(i,j) = fieldin1(i,j,L,bi,bj)*mask1(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/CtoA.F 59 CTOA
      tmpfld2(i,j) = fieldin2(i,j,L,bi,bj)*mask2(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/CtoA.F 63 CTOA
     do i = im1,im2
./pkg/fizhi/CtoA.F 64 CTOA
     if( (mask1(i,j,L,bi,bj).ne.0.) .or. 
./pkg/fizhi/CtoA.F 65 CTOA
   .                (mask1(i+1,j,L,bi,bj).ne.0.) ) then
./pkg/fizhi/CtoA.F 70 CTOA
      fieldout1(i,j,L,bi,bj) = 
./pkg/fizhi/CtoA.F 71 CTOA
   .      ( tmpfld1(i,j) + tmpfld1(i+1,j) ) /
./pkg/fizhi/CtoA.F 72 CTOA
   .      ( mask1(i,j,L,bi,bj) + mask1(i+1,j,L,bi,bj) )
./pkg/fizhi/CtoA.F 74 CTOA
      fieldout1(i,j,L,bi,bj) = 0.
./pkg/fizhi/CtoA.F 76 CTOA
     if( (mask2(i,j,L,bi,bj).ne.0.) .or. 
./pkg/fizhi/CtoA.F 77 CTOA
   .                (mask2(i,j+1,L,bi,bj).ne.0.) ) then
./pkg/fizhi/CtoA.F 82 CTOA
      fieldout2(i,j,L,bi,bj) = 
./pkg/fizhi/CtoA.F 83 CTOA
   .      ( tmpfld2(i,j) + tmpfld2(i,j+1) ) /
./pkg/fizhi/CtoA.F 84 CTOA
   .      ( mask2(i,j,L,bi,bj) + mask2(i,j+1,L,bi,bj) )
./pkg/fizhi/CtoA.F 86 CTOA
      fieldout2(i,j,L,bi,bj) = 0.
./pkg/fizhi/cah-dat.h 20 NO PROCEDURE
   data ((cah(i,j),i=1,22),j= 6,10)/
./pkg/fizhi/cah-dat.h 35 NO PROCEDURE
   data ((cah(i,j),i=1,22),j=11,15)/
./pkg/fizhi/cah-dat.h 50 NO PROCEDURE
   data ((cah(i,j),i=1,22),j=16,19)/
./pkg/fizhi/cah-dat.h 5 NO PROCEDURE
   data ((cah(i,j),i=1,22),j= 1, 5)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 104 NO PROCEDURE
   data ((caib(11,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 115 NO PROCEDURE
   data ((caif(i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 14 NO PROCEDURE
   data ((caib(2,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 24 NO PROCEDURE
   data ((caib(3,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 34 NO PROCEDURE
   data ((caib(4,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 44 NO PROCEDURE
   data ((caib(5,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 4 NO PROCEDURE
   data ((caib(1,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 54 NO PROCEDURE
   data ((caib(6,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 64 NO PROCEDURE
   data ((caib(7,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 74 NO PROCEDURE
   data ((caib(8,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 84 NO PROCEDURE
   data ((caib(9,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/cai-dat.h 94 NO PROCEDURE
   data ((caib(10,i,j),j=1,11),i=1,9)/
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 131 DO_FIZHI
   INTEGER i,j,L
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 170 DO_FIZHI
   do i = im1,im2
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 171 DO_FIZHI
    xlats(i,j) = lats(i,j,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 172 DO_FIZHI
    xlons(i,j) = lons(i,j,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 173 DO_FIZHI
    surfZ(i,j) = Zsurf(i,j,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 183 DO_FIZHI
   do i=im1,im2
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 184 DO_FIZHI
    radswt(i,j,bi,bj) = S0*(1.0/ra**2)*cosz(i,j)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 193 DO_FIZHI
   do i = im1,im2
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 194 DO_FIZHI
    ple(i,j,Nrphys+1,bi,bj) = pephy(i,j,Nrphys+1,bi,bj)/100.
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 195 DO_FIZHI
    pkle(i,j,Nrphys+1,bi,bj)=(pephy(i,j,Nrphys+1,bi,bj)/100.) **kappa
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 196 DO_FIZHI
    p(i,j,bi,bj) = pephy(i,j,Nrphys+1,bi,bj)/100.
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 197 DO_FIZHI
    sea_ice(i,j) = sice(i,j,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 198 DO_FIZHI
    raincon(i,j) = rainconin(i,j,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 199 DO_FIZHI
    rainlsp(i,j) = rainlspin(i,j,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 200 DO_FIZHI
    snowfall(i,j) = snowfallin(i,j,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 205 DO_FIZHI
   do i = im1,im2
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 206 DO_FIZHI
    u(i,j,L) = uphy(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 207 DO_FIZHI
    v(i,j,L) = vphy(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 208 DO_FIZHI
    t(i,j,L) = thphy(i,j,L,bi,bj)/p0kappa
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 209 DO_FIZHI
    q(i,j,L,1) = sphy(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 210 DO_FIZHI
    pl(i,j,L,bi,bj) = (pephy(i,j,L,bi,bj)+pephy(i,j,L+1,bi,bj))/200.
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 211 DO_FIZHI
    dpres(i,j,L,bi,bj)=(pephy(i,j,L+1,bi,bj)-pephy(i,j,L,bi,bj))/100.
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 212 DO_FIZHI
    ple(i,j,L,bi,bj) = pephy(i,j,L,bi,bj)/100.
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 213 DO_FIZHI
    if (ple(i,j,L,bi,bj).gt.0.) then
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 214 DO_FIZHI
    pkle(i,j,L,bi,bj) = ple(i,j,L,bi,bj) **kappa
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 216 DO_FIZHI
    pkle(i,j,L,bi,bj) = 0.
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 218 DO_FIZHI
    cldtot_lw(i,j,L) = cldtotlwin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 219 DO_FIZHI
    cldlsp_lw(i,j,L) = cldlsplwin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 220 DO_FIZHI
    cldras_lw(i,j,L) = cldraslwin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 221 DO_FIZHI
    lwlz(i,j,L) = lwlzin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 222 DO_FIZHI
    qliqavelw(i,j,L) = qliqavelwin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 223 DO_FIZHI
    fccavelw(i,j,L) = fccavelwin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 224 DO_FIZHI
    cldtot_sw(i,j,L) = cldtotswin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 225 DO_FIZHI
    cldlsp_sw(i,j,L) = cldlspswin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 226 DO_FIZHI
    cldras_sw(i,j,L) = cldrasswin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 227 DO_FIZHI
    swlz(i,j,L) = swlzin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 228 DO_FIZHI
    qliqavesw(i,j,L) = qliqaveswin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 229 DO_FIZHI
    fccavesw(i,j,L) = fccaveswin(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 270 DO_FIZHI
   do i = im1,im2
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 271 DO_FIZHI
    cldtotlwin(i,j,L,bi,bj) = cldtot_lw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 272 DO_FIZHI
    cldlsplwin(i,j,L,bi,bj) = cldlsp_lw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 273 DO_FIZHI
    cldraslwin(i,j,L,bi,bj) = cldras_lw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 274 DO_FIZHI
    lwlzin(i,j,L,bi,bj) = lwlz(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 275 DO_FIZHI
    qliqavelwin(i,j,L,bi,bj) = qliqavelw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 276 DO_FIZHI
    fccavelwin(i,j,L,bi,bj) = fccavelw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 277 DO_FIZHI
    cldtotswin(i,j,L,bi,bj) = cldtot_sw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 278 DO_FIZHI
    cldlspswin(i,j,L,bi,bj) = cldlsp_sw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 279 DO_FIZHI
    cldrasswin(i,j,L,bi,bj) = cldras_sw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 280 DO_FIZHI
    swlzin(i,j,L,bi,bj) = swlz(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 281 DO_FIZHI
    qliqaveswin(i,j,L,bi,bj) = qliqavesw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 282 DO_FIZHI
    fccaveswin(i,j,L,bi,bj) = fccavesw(i,j,L)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 288 DO_FIZHI
   do i = im1,im2
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 289 DO_FIZHI
    rainconin(i,j,bi,bj) = raincon(i,j)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 290 DO_FIZHI
    rainlspin(i,j,bi,bj) = rainlsp(i,j)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 291 DO_FIZHI
    snowfallin(i,j,bi,bj) = snowfall(i,j)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 299 DO_FIZHI
   do i = im1,im2
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 300 DO_FIZHI
    duphy(i,j,L,bi,bj) = moistu(i,j,L,bi,bj) + turbu(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 301 DO_FIZHI
    dvphy(i,j,L,bi,bj) = moistv(i,j,L,bi,bj) + turbv(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 302 DO_FIZHI
    dthphy(i,j,L,bi,bj) = ((moistt(i,j,L,bi,bj)+turbt(i,j,L,bi,bj)+
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 303 DO_FIZHI
   &  lwdt(i,j,L,bi,bj) +
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 304 DO_FIZHI
   &  dlwdtg(i,j,L,bi,bj) * (tgz(i,j,bi,bj)-tg0(i,j,bi,bj)) +
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 305 DO_FIZHI
   &  swdt(i,j,L,bi,bj)*radswt(i,j,bi,bj) )*p0kappa ) / p(i,j,bi,bj)
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 306 DO_FIZHI
    dsphy(i,j,L,bi,bj) = (moistq(i,j,L,1,bi,bj)+turbq(i,j,L,1,bi,bj))
./pkg/fizhi/do_fizhi.F 307 DO_FIZHI
   &                  /p(i,j,bi,bj)
./pkg/fizhi/fizhi_clockstuff.F 1129 TIME2FREQ2
   integer i,nsecf,iday,idaynext,nsec
./pkg/fizhi/fizhi_clockstuff.F 347 GET_TIME
   integer nsecf,i,nsegm,nsegd,iday,iday2,nday
./pkg/fizhi/fizhi_clockstuff.F 464 INTERP_TIME
   integer i,nsecf
./pkg/fizhi/fizhi_clockstuff.F 630 TIC_TIME
   integer i,nsecf,iday,iday0,nsec,nsec0,ntime
./pkg/fizhi/fizhi_clockstuff.F 701 TIC_TIME
   integer i,nsecf,iday,iday0,nsec,nsec0,ntime
./pkg/fizhi/fizhi_clockstuff.F 900 ASTRO
   integer i,nsecf,k,km,kp
./pkg/fizhi/fizhi_driver.F 117 FIZHI_DRIVER
   INTEGER i,j
./pkg/fizhi/fizhi_driver.F 182 FIZHI_DRIVER
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_driver.F 183 FIZHI_DRIVER
   tg0(i,j) = tgz(i,j)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 113 TRACER_FILL
   do i=2,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 114 TRACER_FILL
   lam(i) = lam(i-1) + dlam(i-1)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 128 TRACER_FILL
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 129 TRACER_FILL
   dxu(i,j) = a*cos(phi(j))*dlam(i)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 134 TRACER_FILL
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 135 TRACER_FILL
   dyv(i,j) = a*dphi(j)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 138 TRACER_FILL
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 139 TRACER_FILL
   dyv(i,1)  = a*(dphi(1)  +0.5*dphi(2)  )
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 140 TRACER_FILL
   dyv(i,jm-1) = a*(dphi(jm-1)+0.5*dphi(jm-2))
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 147 TRACER_FILL
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 148 TRACER_FILL
   dxp(i,j) = ( dxu(i,j)+dxu(im1,j) )*0.5
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 149 TRACER_FILL
   im1 = i
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 154 TRACER_FILL
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 155 TRACER_FILL
   dxv(i,j) = ( dxp(i,j)+dxp(i,j+1) )*0.5
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 162 TRACER_FILL
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 163 TRACER_FILL
   dyp(i,j) = ( dyv(i,j)+dyv(i,j-1) )*0.5
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 166 TRACER_FILL
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 167 TRACER_FILL
   dyp(i,2)  = dyv(i,1)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 168 TRACER_FILL
   dyp(i,jm-1) = dyv(i,jm-1)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 174 TRACER_FILL
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 175 TRACER_FILL
   d2p(i,j) = 0.5*( dxv(i,j)+dxv(i,j-1) )*dyp(i,j)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 178 TRACER_FILL
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 179 TRACER_FILL
   d2p(i,2)  = dxv(i,2)  *dyp(i,2)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 180 TRACER_FILL
   d2p(i,jm-1) = dxv(i,jm-2)*dyp(i,jm-1)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 193 TRACER_FILL
   i  = im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 196 TRACER_FILL
   if( pq(i,j,L).lt.0.0 ) then
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 198 TRACER_FILL
   qval   = pq(i ,j,L)*d2p(i ,j)*dp(i,j,L)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 199 TRACER_FILL
   array(1) = pq(ip1,j,L)*d2p(ip1,j)*dp(i,j,L)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 200 TRACER_FILL
   array(2) = pq(im1,j,L)*d2p(im1,j)*dp(i,j,L)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 205 TRACER_FILL
   array(3) = pq(i,j+1,L)*d2p(i,j+1)*dp(i,j,L)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 210 TRACER_FILL
   array(4) = pq(i,j-1,L)*d2p(i,j-1)*dp(i,j,L)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 215 TRACER_FILL
   array(5) = pq(i,j,L-1)*d2p(i,j)*dp(i,j,L)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 220 TRACER_FILL
   array(6) = pq(i,j,L+1)*d2p(i,j)*dp(i,j,L)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 234 TRACER_FILL
        if( array(3).gt.0 ) pq(i,j+1,L) = pq(i,j+1,L) * fact
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 235 TRACER_FILL
        if( array(4).gt.0 ) pq(i,j-1,L) = pq(i,j-1,L) * fact
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 236 TRACER_FILL
        if( array(5).gt.0 ) pq(i,j,L-1) = pq(i,j,L-1) * fact
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 237 TRACER_FILL
        if( array(6).gt.0 ) pq(i,j,L+1) = pq(i,j,L+1) * fact
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 238 TRACER_FILL
                  pq(i,j,L)  = 0.0
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 240 TRACER_FILL
        pq(i,j,L) = 0.0
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 244 TRACER_FILL
   .                 pq(i,j,L)*d2p(i,j)/d2p(ip1,j)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 246 TRACER_FILL
   .                 pq(i,j,L)*d2p(i,j)/d2p(im1,j)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 247 TRACER_FILL
     if( imax.eq.3 ) pq(i,j+1,L) = pq(i,j+1,L) +
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 248 TRACER_FILL
   .                 pq(i,j,L)*d2p(i,j)/d2p(i,j+1)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 249 TRACER_FILL
     if( imax.eq.4 ) pq(i,j-1,L) = pq(i,j-1,L) +
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 250 TRACER_FILL
   .                 pq(i,j,L)*d2p(i,j)/d2p(i,j-1)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 251 TRACER_FILL
     if( imax.eq.5 ) pq(i,j,L-1) = pq(i,j,L-1) +
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 252 TRACER_FILL
   .                 pq(i,j,L)*dp(i,j,L) /dp(i,j,L-1)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 253 TRACER_FILL
     if( imax.eq.6 ) pq(i,j,L+1) = pq(i,j,L+1) +
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 254 TRACER_FILL
   .                 pq(i,j,L)*dp(i,j,L) /dp(i,j,L+1)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 255 TRACER_FILL
             pq(i,j,L)  = 0.0
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 260 TRACER_FILL
   im1 = i
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 261 TRACER_FILL
   i  = ip1
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 289 MAXVAL1
   integer im, i, imax
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 293 MAXVAL1
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 294 MAXVAL1
   if( q(i).gt.qmax ) then
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 295 MAXVAL1
   qmax = q(i)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 296 MAXVAL1
   imax =  i
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 31 QCHECK
   integer i,j,L,LM1
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 39 QCHECK
   do i=im1,im2
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 40 QCHECK
    ddsig = dp(i,j,LM1,bi,bj)/dp(i,j,L,bi,bj)
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 41 QCHECK
    if( qz(i,j,LM1,bi,bj).lt.0.0 _d 0) then
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 42 QCHECK
    qz(i,j,L,bi,bj ) = qz(i,j,L,bi,bj) + qz(i,j,LM1,bi,bj)*ddsig
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 43 QCHECK
    qz(i,j,LM1,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 50 QCHECK
   do i=im1,im2
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 51 QCHECK
    if(qz(i,j,Ldim,bi,bj).lt.0.0 _d 0)qz(i,j,Ldim,bi,bj) = 0.0 _d 0
./pkg/fizhi/fizhi_fillnegs.F 89 TRACER_FILL
   integer i,j,l,im1,ip1,imax,m
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 102 GWDRAG
    if( pz(i,j)-ple(i,j,Lm+2-nthini).gt.25. ) then
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 103 GWDRAG
    nthin(i,j) = nthini
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 109 GWDRAG
    if( ple(i,j,Lm+2-nbasei).lt.(0.667*pz(i,j)) ) then
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 110 GWDRAG
    nbase(i,j) = nbasei
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 115 GWDRAG
   if( (0.667*pz(i,j))-ple(i,j,Lm+2-nbase(i,j)) .gt. 
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 116 GWDRAG
   .      ple(i,j,Lm+3-nbase(i,j))-(0.667*pz(i,j)) ) then
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 117 GWDRAG
   nbase(i,j) = nbase(i,j)-1
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 127 GWDRAG
   do i=1,im
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 128 GWDRAG
     phis_std(i,j) = min( 400.0 _d 0, sqrt( max(0.0 _d 0,
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 129 GWDRAG
   $    phis_var(i,j)) )/grav )
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 137 GWDRAG
   do i = 1,im
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 138 GWDRAG
   tv(i,j,L) = tz(i,j,L)*pkz(i,j,L)*(1.+.609*qz(i,j,L))
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 145 GWDRAG
   do i = 1,im
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 146 GWDRAG
    dragu(i,j,L) = 0.
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 147 GWDRAG
    dragv(i,j,L) = 0.
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 148 GWDRAG
    dragt(i,j,L) = 0.
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 186 GWDRAG
   do i = 1,im
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 187 GWDRAG
     dragu(i,j,L) = sign( min(0.006 _d 0,abs(dragu(i,j,L))), dragu(i
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 189 GWDRAG
     dragv(i,j,L) = sign( min(0.006 _d 0,abs(dragv(i,j,L))), dragv(i
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 191 GWDRAG
   dragt(i,j,L) = -( uz(i,j,L)*dragu(i,j,L)+vz(i,j,L)*dragv(i,j,L) )
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 193 GWDRAG
    dudt(i,j,L) = dudt(i,j,L) + dragu(i,j,L)
./pkg/fizhi/fizhi_gwdrag.F 194